دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

 فصلنامه  پژوهش نامه روانشناسی مثبت  از حوزه های موضوعی زیر مقاله می پذیرد:  بخشش، قدردانی، همدلی، معنویت، اخلاق، فضیلت، سرزندگی، معنی داری زندگی، بهزیستی روان شناختی، شادی، خوشبینی، ذهن آگاهی، امید، تفکر مثبت، تاب آوری، ارزش های شخصی و شوق (flow)، نوع دوستی و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر.

 
 

 •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                فصلنامه
 • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  417.  (Q2)
 • رتبه در وزارت علوم          B(748)
 • نوع داوری                    دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری        3 ماه
 • درصد پذیرش                
 • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی     ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار    دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

***************************

جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، لازم است  نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند. 

*****************

نویسندگان محترم

 1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

 2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

 - استاد راهنما (نویسنده مسئول)

 - استاد مشاور

 

دستیابی به محتوای مقالات در پژوهش نامه روانشناسی مثبت برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)


 

1. مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه

زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ عارف محمد شاهی؛ فاطمه گرمکی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.125520.2006

چکیده
  استفاده از روانشناسی مثبت به‌منظور عملکرد مطلوب و رسیدن به اوج اجرا در حوزۀ ورزش همواره شایان توجه بوده است. با وجود این، درک دقیقی از برخی تجارب ذهنی آن، همچون غرقگی دردسترس نیست. هدف این مطالعه، مقایسۀ وضعیت غرقگی کشتی‌گیران آماتور و نخبه بود. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را 56 ورزشکار کشتی‌گیر حاضر در ششمین دوره کشتی فرنگی و آزاد جام ...  بیشتر

2. آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط

سحر کیایی؛ آمنه عالی؛ فاطمه نیکخو

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.129152.2135

چکیده
  قوانین و اقدامات انضباطی رایج در محیط آموزشی عاملی مهم در شکل‌گیری عواطف و رفتار دانش‌آموزان است که می‌تواند از این مسیر، بهزیستی آنان را متأثر سازد؛ ازاین‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی نقش فرآیند انضباط بر بهزیستی روانشناختی کودکان در مراکز پیش‌دبستانی بود که دستیابی به آن به‌واسطۀ روش پیمایش کیفی حاصل شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش، ...  بیشتر

3. نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف

فریبرز صدیقی ارفعی؛ ریحانه تابش

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.130980.2206

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفه مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 100 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1400 بود که به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی، ...  بیشتر

1. تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.131247.2217

چکیده
  سرزندگی تحصیلی، یکی از سازه‌های مثبت روانشناسی است که پژوهشگران در حوزه تحصیلی به آن توجه داشته‌اند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. حجم نمونه 370 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی

علی فرنام؛ طاهره مددی زاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.96495.0

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دختران نوجوان کلاس‌های دوم و سوم دبیرستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش چهل نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (هر گروه بیست نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه حالت‌های ...  بیشتر

3. تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

زهرا نیک منش؛ مریم زندوکیلی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 64-53

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت زاهدان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 29 پسر (گروه آزمایش 17 نفر و کنترل 12) بود. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد؛ یعنی همه افراد جامعه آماری به عنوان ...  بیشتر

4. تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان

علی فرنام

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21298

چکیده
  دف پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای ...  بیشتر

5. اثر بخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست

ریحانه هنرمندزاده؛ ایلناز سجادیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21335

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی استان اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری بود. بدین منظور از مراکز نگهداری دختران نوجوان بی‌سرپرست استان اصفهان در پاییز و زمستان 1394، ...  بیشتر

1. اثر بخشی بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روان‌شناختی در سالمندان بهبود یافته از کرونا

حمداله جایروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.127076.2057

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روان‌شناختی سالمندان بهبود یافته از کرونا انجام شد. این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز و درمانگاه‌های خدمات بهداشتی شهر ایلام در فصل تابستان سال 1399 بودند. ...  بیشتر

ابر واژگان