دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

  نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

پژوهش نامه روانشناسی مثبت از جمله نشریات پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است که از سال 1393 منتشر شده است .این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های بالینی، عصب شناسی، تحولی، تربیتی، شخصیت، اجتماعی، سلامت روان، یادگیری، انگیزش، هیجان، صنعتی و سازمانی، که در حوزه روانشناسی مثبت انجام گرفته اند را منتشر می کند. در این رابطه اعضاء هیأت تحریریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که مقالات حاصل از پژوهش های علمی خود را جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 

 •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                فصلنامه
 • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  438.  (Q2)  نشریه هسته
 • رتبه در وزارت علوم          B(748)
 • نوع داوری                    دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری        3 ماه
 • درصد پذیرش                
 • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی     ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار    دارد

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

 

ستیابی به محتوای مقالات در پژوهش نامه روانشناسی مثبت برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)


 

مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه

زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ عارف محمد شاهی؛ فاطمه گرمکی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.125520.2006

چکیده
  استفاده از روانشناسی مثبت به‌منظور عملکرد مطلوب و رسیدن به اوج اجرا در حوزۀ ورزش همواره شایان توجه بوده است. با وجود این، درک دقیقی از برخی تجارب ذهنی آن، همچون غرقگی دردسترس نیست. هدف این مطالعه، مقایسۀ وضعیت غرقگی کشتی‌گیران آماتور و نخبه بود. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را 56 ورزشکار کشتی‌گیر حاضر در ششمین دوره کشتی فرنگی و آزاد جام ...  بیشتر

آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط

سحر کیایی؛ آمنه عالی؛ فاطمه نیکخو

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.129152.2135

چکیده
  قوانین و اقدامات انضباطی رایج در محیط آموزشی عاملی مهم در شکل‌گیری عواطف و رفتار دانش‌آموزان است که می‌تواند از این مسیر، بهزیستی آنان را متأثر سازد؛ ازاین‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی نقش فرآیند انضباط بر بهزیستی روانشناختی کودکان در مراکز پیش‌دبستانی بود که دستیابی به آن به‌واسطۀ روش پیمایش کیفی حاصل شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش، ...  بیشتر

نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف

فریبرز صدیقی ارفعی؛ ریحانه تابش

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.130980.2206

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفه مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 100 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1400 بود که به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی، ...  بیشتر

اثربخشی بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی در سالمندان بهبودیافته از کرونا

حمداله جایروند

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.127076.2057

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی سالمندان بهبودیافته از کرونا انجام شد. این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز و درمانگاههای خدمات بهداشتی شهر ایلام در فصل تابستان سال 1399 بودند. نمونه ...  بیشتر

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.131247.2217

چکیده
  سرزندگی تحصیلی، یکی از سازه‌های مثبت روانشناسی است که پژوهشگران در حوزه تحصیلی به آن توجه داشته‌اند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. حجم نمونه 370 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی

علی فرنام؛ طاهره مددی زاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.96495.0

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دختران نوجوان کلاس‌های دوم و سوم دبیرستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش چهل نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (هر گروه بیست نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه حالت‌های ...  بیشتر

تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

زهرا نیک منش؛ مریم زندوکیلی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 64-53

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت زاهدان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 29 پسر (گروه آزمایش 17 نفر و کنترل 12) بود. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد؛ یعنی همه افراد جامعه آماری به عنوان ...  بیشتر

تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان

علی فرنام

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21298

چکیده
  دف پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای ...  بیشتر

اثر بخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست

ریحانه هنرمندزاده؛ ایلناز سجادیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21335

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی استان اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری بود. بدین منظور از مراکز نگهداری دختران نوجوان بی‌سرپرست استان اصفهان در پاییز و زمستان 1394، ...  بیشتر

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی

علیرضا محمدی سنگاچین دوست؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مریم کوشا؛ اشکان ناصح؛ محبوبه روشندل راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.132810.2274

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان خود شفقت ورزی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران کودکان با اختلال کم-توجهی/بیش فعالی بود. در این پژوهش از روش شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه گواه، همراه با دوره پیگیری استفاده شد. نمونه شامل 28 مادر از مادران کودکان 5 تا 11 ساله پسر و دختر مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی شهر رشت ...  بیشتر

نقش ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری شفقت به خود

فهیمه رضایی پور؛ کاظم برزگر بفرویی؛ طاهره پاک دیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.129055.2130

چکیده
  شیوع کرونا ویروس، محدودیت‌های به وجود آمده، تعطیلی مراکز آموزشی، ناشناخته بودن و ابهامات شناختی این ویروس و نرخ مرگ و میر ناشی از آن، اضطراب بالایی را به افراد وارد می‌کند. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای رابطه بین ذهن‌آگاهی و اضطراب کرونا با میانجی‌گری شفقت به خود و تعیین برازش مدل بر اساس داده‌های تجربی انجام شد. روش پژوهش حاضر، ...  بیشتر

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ سحر خلیل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.127208.2063

چکیده
  امید می تواند نقش کلیدی در اعمال و رفتار آدمی ایفا کند؛ استعداد ها را شکوفا سازد، اعتماد به نفس را زیاد نماید و آینده را روشنی بخشد. هدف این پژوهش بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. تعداد 45 دانشجو که نمره پایین تری در پرسشنامه امید کسب کرده بودند به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره { دو ...  بیشتر

تاثیر آموزش گروهی مثبت نگری بر بهزیستی روانی و رضایت زناشویی زنان

سید علیرضا سید ابراهیمی؛ علی یزدخواستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.130146.2170

چکیده
  این پژهش با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی مثبت نگری بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانی در زنان متأهل بسیجی شهرستان آران و بیدگل انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه بود . به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 28 زن متأهل انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه 14نفری آزمایش و14 نفری کنترل ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر باورهای انگیزشی دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی

سمیرا صحراگرد فرجی؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.130539.2183

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات نظام‌های آموزشی افت تحصیلی است که آثار ناگواری از لحاظ مالی و نگرشی بر نظام آموزشی، خانواده و دانش‌آموزان به‌جای می‌گذارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر بر باورهای انگیزشی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دارای افت عملکرد تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی از نوع ...  بیشتر

الگوی میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس‌تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل‌شده

مرضیه حقایقی؛ علی مقدم‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2022.132903.2279

چکیده
  با توجه به اهمیت بهزیستی روانشناختی بر سلامت روانی و جسمانی افراد و اثرات مخرب احساس تنهایی بر بهزیستی روانشناختی، این مطالعه به بررسی نقش میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه‌ی بین احساس‌تنهایی و بهزیستی روانشناختی پرداخته است. همچنین در این مطالعه نقش جنسیت در تعامل بین ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی ...  بیشتر

ابر واژگان