دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

 فصلنامه  پژوهش نامه روانشناسی مثبت  از حوزه های موضوعی زیر مقاله می پذیرد:  بخشش، قدردانی، همدلی، معنویت، اخلاق، فضیلت، سرزندگی، معنی داری زندگی، بهزیستی روان شناختی، شادی، خوشبینی، ذهن آگاهی، امید، تفکر مثبت، تاب آوری، ارزش های شخصی و شوق (flow)، نوع دوستی و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر.

 
 

 •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                فصلنامه
 • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  540.  (Q1)
 • رتبه در وزارت علوم          B(71
 • نوع داوری                    دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری        3 ماه
 • درصد پذیرش                
 • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی     ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار    دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

***************************

جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، لازم است  نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند. 

*****************

نویسندگان محترم

 1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

 2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

 - استاد راهنما (نویسنده مسئول)

 - استاد مشاور


 

1. نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست با میانجی‌گری شفقت به خود

مریم صارم پور؛ باقر غباری بناب؛ فریبرز باقری

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.124272.1974

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش دلبستگی به والدین بر کیفیت زندگی ازطریق متغیر میانجی شفقت به خود در دختران بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد افراد نمونه، 241 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین 450 دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست استان تهران ‌انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاررفته، پرسشنامه‌های کیفیت ...  بیشتر

1. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی

علی فرنام؛ طاهره مددی زاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.96495.0

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دختران نوجوان کلاس‌های دوم و سوم دبیرستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش چهل نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (هر گروه بیست نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه حالت‌های ...  بیشتر

2. تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان

علی فرنام

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21298

چکیده
  دف پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای ...  بیشتر

3. تاثیر هوش اخلاقی و سلامت روان بر شادکامی دانشجویان

مریم پورجمشیدی؛ رقیه بهشتی راد

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 55-66

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر سلامت روان و شادکامی در بین دانشجویان بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت.  بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا 226 نفر انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل شاخصه های اخلاقی لنیکوکیل، سلامت روان گلدبرگ و شادکامی اکسفورد آرجیل ، مارتین ...  بیشتر

4. تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

زهرا نیک منش؛ مریم زندوکیلی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 64-53

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت زاهدان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 29 پسر (گروه آزمایش 17 نفر و کنترل 12) بود. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد؛ یعنی همه افراد جامعه آماری به عنوان ...  بیشتر

5. اثر بخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست

ریحانه هنرمندزاده؛ ایلناز سجادیان

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2016.21335

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی استان اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری بود. بدین منظور از مراکز نگهداری دختران نوجوان بی‌سرپرست استان اصفهان در پاییز و زمستان 1394، ...  بیشتر

1. مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر تاب‌آوری، خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی نوجوانان 15 تا 17 سال با علائم افسردگی

غلامرضا نصیری تاکامی؛ محمود نجفی؛ سیاوش طالع پسند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.117838.1768

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی بر سرمایه‌های روانشناختی در نوجوانان با علائم افسردگی بود. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری افرادی بودند که در 6 ماه اول سال ۱۳۹۶ به مراکز مشاوره و روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی در ساری مراجعه ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای افکار خودکشی

پری ملکی گلندوز؛ باقر سرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.122201.1907

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای افکار خودکشی مقطع متوسطه دوره دوم شهر خلخال انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون –پیگیری با یک گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه پژوهش تعداد 30 دانش آموز از مدارس دخترانه مقطع متوسطه ...  بیشتر

3. اثر بخشی برنامه مداخله ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فرا شناختی بر خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه

فریده همتی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یار احمدی؛ مریم اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2021.122457.1918

چکیده
  هدف پژوهش ارزیابی تأثیر آموزش برنامه ی مداخله ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فرا شناختی بر خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر بود. پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه بودند که پس از غربالگری نمره بالایی در خودناتوان سازی ...  بیشتر

ابر واژگان