دوره 8 (1401)
شماره 4
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان 1401
شماره 3
پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره سوم، پاییز 1401
شماره 2
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401
شماره 1
شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

  نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

پژوهش نامه روانشناسی مثبت از جمله نشریات علمی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است که از سال 1394 منتشر شده است .این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های بالینی، عصب شناسی، تحولی، تربیتی، شخصیت، اجتماعی، سلامت روان، یادگیری، انگیزش، هیجان، صنعتی و سازمانی، که در حوزه روانشناسی مثبت انجام گرفته اند را منتشر می کند. در این رابطه اعضاء هیأت تحریریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که مقالات حاصل از پژوهش های علمی خود را جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)


 

تدوین و آزمون الگویی از اثر رهبری مثبت بر رفتار شغلی پویا و توانمندسازی روانشناختی با میانجی‌گری تاب‌آوری سازمانی

عبدالزهرا نعامی؛ اسما منصوری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.127288.2066

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین و آزمون الگویی از اثر رهبری مثبت بر رفتار شغلی پویا و توانمندسازی روانشناختی با میانجی‌گری تاب‌آوری سازمانی بود. نمونه دربرگیرندۀ 140 نفر از کارکنان شرکت خدمات بندری بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه رهبری مثبت، پرسشنامه رفتار شغلی پویا، پرسشنامه توانمندسازی ...  بیشتر

تحول بخشایش خود و دیگران از دوره نوجوانی تا بزرگسالی در حال پیدایش

فائزه شاکری؛ سمانه اسعدی؛ فهیمه دهقانی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.129004.2127

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی سیر تحولی بخشایش خود و دیگران در طول دورۀ نوجوانی تا بزرگسالی در حال پیدایش بود. در این راستا از بین افراد 12 تا 25 ساله ساکن شهر اصفهان، تعداد 395 نفر در سه گروه سنی، 12، 14، 16 ساله و نیز یک گروه سنی 18 تا 25 ساله موسوم به بزرگسالی در حال پیدایش انتخاب شدند. بدین منظور از دو روش نمونه‌گیری خوشه‌ای برای سه گروه اول و نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر اضطراب بیماران پس از جراحی بای‌پس

فاطمه نیکوئی؛ مسعود جان بزرگی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.131915.2244

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر اضطراب بیماران پس از جراحی بای‌پس قلبی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل بیمارانی بودند که جراحی بای‌پس عروق کرونر داشتند و در سال 1397 به مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران مراجعه کردند. 30 نفر از بیمارانی ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی در رابطه کمال‌گرایی و بهزیستی فاعلی

سوسن رحیم زاده؛ آتوسا میرزاصادقی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.133202.2288

چکیده
  با مطرح‌شدن روانشناسی مثبت و رشد فزاینده آن در عصر کنونی، توجه روانشناسی از تمرکز به اختلال‌ها و مشکلات روانی به مطالعه علمی تجربه‌ها و صفت‌های فردی مثبت و توجه به نهادهایی جلب شد که تحول این تجربه‌ها و صفت‌ها را تسهیل می‌کنند. این پژوهش با هدف شناخت نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی بین کمال‌گرایی و بهزیستی فاعلی (رضایت از زندگی و عواطف ...  بیشتر

مقایسۀ تأثیر آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی بر اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن در زنان دارای اضافه وزن

زهرا فتحی؛ زهره لطیفی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.132282.2256

چکیده
  اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن از مسائل روانشناختی هستند که به‌صورت اولیه و ثابت می‌توانند سبب پدیدایی اضافه وزن شوند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی بر اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن در زنان دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

رابطۀ ابعاد تاریک و روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های ارزشی

بتول علی پور گوراند؛ معصومه آزموده؛ خلیل اسماعیل پور؛ سید داوود حسینی نسب

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.131546.2227

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد تاریک و روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های ارزشی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش معادلات ساختاری بود. به همین منظور، تعداد 400 نفر از افراد مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ...  بیشتر

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22108/ppls.2022.131247.2217

چکیده
  سرزندگی تحصیلی، یکی از سازه‌های مثبت روانشناسی است که پژوهشگران در حوزه تحصیلی به آن توجه داشته‌اند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. حجم نمونه 370 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی

علی فرنام؛ طاهره مددی زاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22108/ppls.2017.96495.0

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دختران نوجوان کلاس‌های دوم و سوم دبیرستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش چهل نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (هر گروه بیست نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه حالت‌های ...  بیشتر

تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

زهرا نیک منش؛ مریم زندوکیلی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 64-53

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت زاهدان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 29 پسر (گروه آزمایش 17 نفر و کنترل 12) بود. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد؛ یعنی همه افراد جامعه آماری به عنوان ...  بیشتر

تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان

علی فرنام

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22108/ppls.2016.21298

چکیده
  دف پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای ...  بیشتر

اثر بخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست

ریحانه هنرمندزاده؛ ایلناز سجادیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22108/ppls.2016.21335

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی استان اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری بود. بدین منظور از مراکز نگهداری دختران نوجوان بی‌سرپرست استان اصفهان در پاییز و زمستان 1394، ...  بیشتر

نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان

هوشنگ گراوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.131756.2235

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 230 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 400-1399 بود که بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین و ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا: یک پژوهش مورد منفرد

فاطمه صادقی منش؛ محمد عاشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.134289.2331

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا در شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش، یک مطالعه شبه‌آزمایشی از نوع مورد- منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود. جامعه آماری شامل مادران کودکان ناشنوا می‌شد. در این پژوهش سه مادر شرکت داشتند که با روش نمونه‌گیری در دسترس از یکی از آموزشگاه‌های ...  بیشتر

رابطه معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس

ایوب سابکزایی؛ ناصر ناستی زایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.128381.2104

چکیده
  شیوع سریع ویروس کرونا نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، بنابراین باید به دنبال شناسایی عواملی بود که اضطراب ویروس کرونا را کاهش می‌دهد. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. به شیوه نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای تعداد 330 دانش‌آموز ...  بیشتر

نقش بدرفتاری دوران کودکی بر خودمهارگری نوجوانان: نقش تعدیل‌کننده جنسیت و شفقت برخود

فاطمه ادیب رهنما؛ افروز افشاری؛ اعظم فرح بیجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ppls.2023.135026.2356

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت و شفقت برخود در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با خودمهارگری در نوجوانان 13-19 ساله استان قم بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش، 409 نفر (205 دختر و 204 پسر) از نوجوانان دو شهر قم و کهک استان قم بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس ...  بیشتر

ابر واژگان