فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی مثبت،  از مرداد ماه 1393 موفق به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود.

زمینه مطالعاتی

 بخشش، قدردانی، همدلی، معنویت، اخلاق، فضیلت، سرزندگی، معنی داری زندگی، بهزیستی روان شناختی، شادی، خوشبینی، ذهن آگاهی، امید، تفکر مثبت، تاب آوری، ارزش های شخصی و شوق (flow)، نوع دوستی و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر

 سیاست دسترسی آزاد

 پژوهش نامه روانشناسی مثبت برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

هزینه چاپ مقاله در نشریه

 در زمان پذیرش مبلغ هزینه اولیه 100000 تومان و هزینه انتشار 250000 تومان دریافت خواهد شد.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب مقالات علمی

 پژوهش نامه روانشناسی مثبت از نرم‌افزار مشابهت یاب سمیم نور،  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.