درباره نشریه

درباره نشریه

پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت،  از مرداد ماه 1393 موفق به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. این نشریه به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان:  پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت

عنوان انگلیسی:   Positive psychology Research 

رتبه در وزارت علوم:   (801)A

رتبه در ISC  : ضریب تاثیر 1.042 نشریه هسته Q1

میانگین داوری 3 ماه

ناشر دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول دکتر حمیدطاهر نشاط دوست

سردبیر دکتر شعله امیری

کارشناس: دکتر منصوره قضاوی

شاپای چاپی:    2476-4248

شاپای الکترونیکی  2476-3705

اعتبار نشریهعلمی

زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی

نوبت انتشار:   فصلنامه

شروع انتشار:  1393

نوع داوری :  دوسو ناشناس

هزینه انتشار:  دارد، 3500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2500000 ریال )
دسترسی آزاد

سیاست دسترسی آزاد:   همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد  هستند

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی:  سمیم نور (مشابهت باید کمتر از 15 درصد باشد. این حد از مشابهت تنها برای مواردی است که نویسندگان محترم نیاز به نقل قول مستقیم در بخش مقدمه دارند آن هم در حد یکی دو جمله با حفظ همه قوانین نقل مستقیم ازجمله قرار دادن مطلب در گیومه و نوشتن منبع در درون متن به همراه شماره صفحه. مشابهت در بخش نتایج مقالات به خارج شدن مقاله از اولویت منجر خواهد شد. بنابراین مشابهت تنها در بخش منابع ممکن است اجتناب ناپذیر باشد. مطالب در سایر بخش ها باید به زبان نویسندگان نوشته شود تا سرقت ادبی و علمی محسوب نشود.

نمایه شدهAcademia,  Google Shcolar,  EBSCO,  Ulrichsweb,ISC, linkedin, civilica, SID, magiran, noormags,  

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار(COPE)  است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.