بسمه تعالی
درگذشت حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای دکتر اژه ای استاد دانشگاه تهران فقدان بزرگی برای جامعه علمی و بالاخص جامعه روانشناسی است. پژوهش نامه روانشناسی مثبت درگذشت این استاد فرهیخته و عضو هیات تحریریه نشریه را تسلیت عرض می کند. 


مدیر مسئول


دکتر حمید طاهر نشاط دوست استاد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

روانشناسی بالینی

سردبیر


دکتر شعله امیری استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر منیژه دانشپور گروه زوج درمانی و خانواده درمانی . دانشگاه بین المللی الینت در شهر ارواین. کالیفرنیا. آمریکا

روانشناسی بالینی با گرایش ازدواج و خانواده درمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود آذربایجانی استاد حوزه و دانشگاه

روانشناسی دین

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو باقری نوع پرست استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد رضا تقوی ﺍﺳﺘﺎﺩ. ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺷﻴﺮﺍﺯ

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود جان بزرگی استاد روانشناسی بالینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریار شهیدی استاد گروه آموزشی: روانشناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا عابدی استاد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رضا عریضی سامانی استاد روانشناسی صنعتی، دانشگاه اصفهان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر غباری بناب استاد گروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه تهران

روانشناسی کودکان استثنایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد باقر کجباف استاد روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد کلانتری استاد روانشناسی بالینی ، دانشگاه اصفهان

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مولوی استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

استاد روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد روانشناسی صنعتی , و سازمانی، دانشگاه اصفهان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • pplsres.ui.ac.ir