برای دریافت فرم تعارض منافع از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

 فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، لازم است  نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند. 

 

- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

 - در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

 - دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

 - نام دانشجو

 - استاد راهنما (نویسنده مسئول)

 - استاد مشاور

شرایط و ترتیب تنظیم مقالات علمی برای نشریه پژوهش نامه رانشناسی مثب

***** نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت از پذیرش مقالات روانسنجی معذور است *****

*****************

 

 

 

1)      برگ مشخصات مقاله

شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب تالیف همراه با مشخصات هویتی، علمی و حرفه ای

مشخص نمودن نام نویسنده مسئول

ارائه ایمیل برای نویسنده اول و نویسنده مسئول

ذکر شماره ثابت و  تلفن همراه مولف اول و همراه نویسنده مسئول

 

 2) عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته های پژوهش(حداکثر 15 کلمه)

 

 3) چکیدۀ فارسی و انگلیسی

  • ·      چکیده شامل موضوع، هدف، روش، نمونه، ابزار، یافته­ها و نتیجه­گیری به صورت فشرده و البته به صورت پیوسته و بدون ذکر سر عنوان (حداکثر 250 کلمه) بیان می­شود.
  • ·      نوشتن جامعه آماری و سطح معنی داری در چکیده ضرورت ندارد.

چکیدۀ انگلیسی:  قلم times & New Roman با اندازه 13 باشد.

  • ·      کلید واژه­ها (فارسی و انگلیسی): از میان واژه­های اصلی مقاله، بین 3 تا 6 واژه مشخص شوند.

 

 4) مقدمه (مسألۀ پژوهش، هدف و فرضیه)

مقدمه شامل:  بیان مساله، ارائه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، بیان هدف‌ها یا فرضیه های پژوهش در انتهای بیان مساله.

 

 5) روش ( روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه، ابزار سنجش، روش اجرا و تحقیق).

  روش:  گروه نمونه( حجم نمونه، روش نمونه برداری و ویژگی های جمعیت شناختی)، طرح پژوهش، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار و روایی آنها و روش تحلیل داده ها.

ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس‌ها، نمره‌ها، ویژگی‌های روانسنجی در نمونه‌های ایرانی و غیر‌ایرانی.

 

 6) یافته‌ها

(شامل جداول و نمودارهای لازم، حداکثر تا 5 جدول بر اساس ضوابط انجمن روان شناسی آمریکاAPA )

در ابتدا ریزش احتمالی ذکر شود، در پاراگراف اول توصیف جمعیت شناختی نمونه یا نمونه های پژوهش بر حسب عضویت گروهی و مهمترین متغیرهای جمعیت شناختی  بسته به مقیاس اندازه گیری و بر حسب آماره مناسب بدون ارائه جدول بیان شود.

برای متغیرهای اصلی پژوهش آماره های مناسب  ارائه شده باشد.

توصیف جدولها قبل از جدول ارائه شود و در انتها شماره جدول در پرانتز ذکر شود.

عدم استفاده ازکلمه شماره قبل ازاعداد جداول، نمودارها وشکل ها.

اصل جدول‌ها، طرح‌ها و نمودارها در متن  مقاله باشد.

 

 7) بحث

بحث وتفسیر : نتیجه گیری، ترکیب و پیوند یافتههای پژوهش با پیشینه ی پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقضها ، در بحث صرفا به مطالعاتی  اشاره شود که قبلا در بیان مساله ذکر شده است. بیان محدودیتها و پیشنهادها.

 

 نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 

 9) منابع (بر اساس فرمت  APA تنظیم شود)

تنها منابعی باید ذکر شود که در متن مقاله از آن ها استفاده شده باشد

در تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(یا نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است، شماره، دوره نشریه و شماره صفحه های مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه مشخصات کتاب، محل چاپ و ناشر آورده شود.

برای پایگاه های اینترنتی نیز ابتدا تاریخ بازدید، به روز، ماه و سال، سپس نشانی را می نویسیم

حداکثر حجم مقاله از 15 صفحه A4 (حداکثر 7000 کلمه) بیشتر نباشد.

مقاله باید با نرم­افزار2003,2007  WordMicrosoft (قلم B Nazanin اندازه 13 فاصله خطوط 2 سانتی متر) و در دو فایل یک ستونی و تک ستونی تهیه شود

*************

هزینه بررسی اولیه مقاله: 1000000 ریال

هزینه نهایی برای پذیرش مقاله: 2500000 ریال

مراحل و شیوه پرداخت هزینه

1-به اکانت کاربری خود در سامانه نشریه وارد شوید.

2- قسمت نویسنده را انتخاب کنید.

3-قسمت مقالات ارسال شده به نویسنده برای پرداخت هزینه را انتخاب کنید.

4-بر روی کد مقاله کلیک کنید.

5- بر روی شروع پرداخت کلیک کنید و اطلاعات کارت بانکی خود را وارد نمائید.

نرخ هزینه‌ها بر اساس مصوبات اداره انتشارات و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان است و در صورت صدور مصوبات جدید قابل تغییر است.

مسئولیت محتوای علمی مقالات با نویسنده آن می باشد.

لازم به ذکر است مقاله به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

فصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.

 

10- نویسنده می بایست فقط 1 فایل بدون نام  ارسال نمائید که شامل: چکیده انگلیسی، چکیده فارسی و متن مقاله بدون نام و طبق فرمت نشریه باشد.

11- نویسندگان: مشخصات نگارندگان مقاله می بایست (در قسمت فارسی و انگلیسی) به صورت کامل در سامانه و در همچنین در فایل مشخصات نویسندگان نوشته شود: وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت روبرو (درجه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) یا (نام مؤسسه متبوع، شهر، کشور)، ایمیل، شماره همراه و درجه علمی آنها در سامانه حتما نوشته شود. ترتیب و اسامی نویسندگان تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نخواهد بود. نویسنده مسئول می بایست عضو  هیات علمی باشد. در صورت نقض این موارد، مقاله بدون بررسی از سامانه حذف خواهد شد

برای مثال:

 

علی نیک راه1*، کریم علوی2،  محمدرضا عابدی3، علی اعظمی4،  جفسی 5، علی حسنی6، ایمان نوری7، زهرا امینی8

 

1-       دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم­آباد، ایران

 

2-       دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

3-       استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

4-       استادگروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 

5-       دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه هاروارد، بوستون، ایالات متحده آمریکا

 

6-       استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

 

7-       استادیار گروه معارف حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، موسسه علمی-فرهنگی دارالحدیث، قم،  ایران

 

8- استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

 

شماره­های تلفن و نمابر برای دسترسی آسان و سریع دبیرخانه به نویسنده مسئول مقاله نیز قید شوند.