راهنمای نویسندگان

_____________________________________________________________________________

 هنگام ارسال مقاله لازم است  فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

2-  فرم تعهد نویسندگان  را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

 

راهنمای نویسندگان مقالات نشریه پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت

هدف و موضوع

فصلنامه پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت نشریه علمی وابسته به دانشگاه اصفهان است. هدف این نشریه انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه موضوعاتی است که به ارزش های زندگی مرتبط است. این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های بالینی، عصب شناسی، تحولی، تربیتی، شخصیت، اجتماعی، سلامت روان، یادگیری، انگیزش و هیجان، صنعتی و سازمانی، که در حوزه روانشناسی مثبت انجام گرفته اند را منتشر می کند.

موضوعات مناسب برای چاپ در نشریه به شرح زیر خواهند بود:

فضیلت، خرد، قدردانی، امید، ذهن آگاهی، تاب آوری، بخشش، ارزش های شخصی، شوق، خود تعیین گری، شادی، معنویت،  بهزیستی روان شناختی، تفکر مثبت، خوشبینی، همدلی، سرزندگی، معنی داری زندگی، نوع دوستی، و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روانشناسی مثبت.

آثار شایسته پذیرش

مقاله اصیل/ پژوهشی (Research Article /Original Article) 

آثاری که نشریه از پذیرش آنها معذور است

نشریه از پذیرش مقالات روانسجی معذور است.

نشریه از پذیرش مقالات مداخله ای که دوره پیگیری ندارند معذور است

نشریه از تابستان 1401 از پذیرش مقالاتی که کد اخلاق ندارند معذور است

اصول اخلاقی

  فصلنامه پژوهش نامه روانشناسی مثبت، عضو "کمیته اخلاق انتشارات" است و از اصول آن پیروی می‌کند.

نظر به اهمیت اخلاق نشر، کد اخلاق را در بخش ملاحظات اخلاقی مقاله (در روش اجرا و تحلیل) در بخش زیرنویس آورده شود.

 پذیرش آثار

  آثار دریافتی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در راستای اهداف و حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

2- پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

3- در صورتی که نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

4- درصورتی که مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا یا طرح پژوهشی باشد، باید در صفحه چکیده فارسی به صورت زیرنویس ذکر شود.

5- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، باید استاد راهنما باشد.

6- متن اثر باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

فرایند داوری

آثار ارسالی در دو مرحله توسط سردبیر و هیات تحریریه، بررسی و سپس توسط داوران اولیه و نهایی داوری می‌شود.

 • در مرحله اول داوری، آثاری برای بررسی، پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع فصلنامه هم‌خوان و متناسب با سطح علمی فصلنامه باشند و پیش‌تر منتشر نشده باشند.
 • در مرحله دوم داوری، آثاری پذیرفته می‌شوند که حداقل توسط دو داور تأیید شده و از لحاظ محتوا دارای اعتبار کافی بوده، به صورت مستند نوشته‌ شده، از روش‌های معتبر پژوهشی بهره‌ برده، از لحاظ موضوع دارای اهمیت کافی بوده، و دارای ساختار و نگارشی علمی و روان باشند.
 • فرایند داوری به صورت دو سو ناشناس انجام خواهد شد.
 • تمامی آثار ارسالی به نشریه فصلنامه پژوهش نامه روانشناسی مثبت قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

نکات اصلی شیوه نگارش نشریه

 1. متن مقاله حداکثر در 20 صفحه یا حداکثر 8500 کلمه، با فاصله خطوط single و حاشیه‌ 3 سانتی‌متر از پایین، 5/3 از بالا، و 2 سانتی متر از چپ و راست، به شکل یک ستونه در نرم‌افزار word تایپ شود.
 2. نوع قلم فارسی Blotus، با اندازه 12 برای متن و تیترها پررنگ( بولد، Blotus) با اندازه 10 برای پاورقی، و نوع قلم انگلیسی Times New Roman  با اندازه 12 برای داخل متن و پاورقی10است.
 3. در نگارش متن، اصول نگارش زبان فارسی رعایت شود.

 فایل های ارسالی

 • کلیه آثار و مقالات باید از طریق سامانه نشریه https://ppls.ui.ac.ir ارسال شوند.
 • لازم است چهار فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع، واگذاری حق انتشار و فرم تعهد نویسندگان با شرایط ذکر شده ارسال شود. در صورتیکه مقاله مورد پذیرش قرار گیرد از نویسنده/ نویسندگان درخواست خواهد شد چکیده مبسوط انگلیسی را براساس دستورالعمل تهیه کرده و ارسال نمایند. فایل راهنمای نگارش چکیده مبسوط در اختیار نویسنده/ نویسندگان قرار خواهد گرفت.
 •  
 • نکته:  

  نویسنده محترم لطفا برای بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبسوط انگلیسی را قبل از ارسال به نشریه در سامانه grammarly

   قرار دهید و پس از رفع ایرادات که سامانه مشخص میکند آن را برای نشریه ارسال فرمایید. 
 1. فایل مشخصات نویسندگان

 

 • عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود. عنوان باید مختصر و مبین باشد و از ذکر جامعه در عنوان اجتناب گردد. بخصوص مقالات مستخرج از پایان نامه دقت نمایند که در عنوان مقاله جامعه ذکر نمی شود اگر چه در عنوان پایان نامه ها ممکن است ذکر شده باشد.
 •  در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، نام نویسنده مسئول با * و ثبت ارکید او مشخص شود. 
 • مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شماره تماس و پست الکترونیکی هر یک از نویسندگان در یک سطر جداگانه بیاید. 
 • ایمیل نویسنده مسئول و اعضاء هیأت علمی باید ایمیل دانشگاهی باشد. ایمیل سایر نویسندگان ترجیحاً سازمانی باشد.
 • تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد.

به مثال زیر توجه کنید:

علی شهیدی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده......، دانشگاه .....، اصفهان، ایران. تلفن 0098313793، A.shahidi@edu.......

نکته:

 • در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، در هیچ مرحله­ یامکان تغییر ترتیب، تعداد نویسندگان، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.).
 1. فایل اصلی مقاله

این فایل شامل مقاله یا اثر، بدون ذکر نام نویسنده/ نویسندگان است. در این فایل باید ساختاری که در ادامه شرح داده می شود به دقت رعایت شود.

اجزای مقاله

  صفحه اول: چکیده انگلیسی

 • چکیده انگلیسی بر اساس چکیده فارسی تنظیم شود.
 • پس از رسیدن مقاله به مرحله پذیرش لازم است که چکیده مبسوط انگلیسی که دستورالعمل آن در بخش انتهایی خواهد آمد، به مقاله اضافه شود. چکیده مبسوط به دنبال چکیده انگلیسی آورده می شود و نیازی به نوشتن عنوان جداگانه برای آن نیست.

صفحه دوم: چکیده فارسی

 • چکیده فارسی حداقل در150 و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود.
 • چکیده در یک پاراگراف شامل اهداف، روش پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری باشد، بدون اینکه این تیترها در چکیده قید شود. نیازی به ذکر یافته عددی آماری و نرم افزار آماری نیست.
 • جامعه- پی ولیو- منبع در چکیده ذکر نمی شوند. افعال به زبان گذشته خواهند بود. ولی نتایج به زمان حال نوشته می شوند. فقط اسم ابزارها در چکیده اشاره شوند نیازی به نوشتن نام تهیه کنندگان و سال انتشار آنها نیست. نیازی به ذکر نرم افزارها ی آماری هم در چکیده نیست.
 • چکیده فارسی و انگلیسی بر هم انطباق داده شود.
 • پس از چکیده، در سطر جداگانه و ایندنت (فاصله از ابتدای شروع خط)، 3 تا 5 واژه مهم قید شود. واژه های کلیدی با حروف کوچک نوشته شده و با کاما از هم جدا شده و بیانگر مهم ترین موضوعات مطرح در مقاله باشد.

ساختار متن اصلی مقاله

 • صفحه سوم مقاله با عنوان مقاله شروع و ادامه می یابد. 
 • عنوان مقاله باید وسط چین با فونت Blotus، سایز 13 و بولد باشد.
 • بدنه اصلی مقاله باید شامل پنج تیتر (سطح اول) مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث، و منابع باشد. این تیتر های اصلی سطح اول باید با سایز 12، بولد، و وسط چین باشند.  
 • * ضمنا عنوان  شکلها، جداول و نمودارها به 2 زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.
 • مقدمه
 • در مقدمه مبانی نظری و ادبیات پژوهشی مرتبط ذکر شود و در آخر به صراحت مساله تحقیق و اهداف به شکل کلی و فرضیه ها به شکلی اختصاصی بیان شوند. از نوشتن منابع قدیمی (بیشتر از 10 سال  پیش خودداری شود مگر اینکه نظریات بنیادی از روانشناسان در مقدمه ضرورت یافته باشد یا مبنای نظری مقاله باشد).  در ارائه منابع در داخل متن به فرمت2020  APA توجه شود که اگر تعداد نویسندگان یک و دو نفر باشد در همه جا ارجاع همان یک نویسنده یا دو نویسنده خواهد بود. اگر تعداد نویسندگان 3 و یا بیشتر از سه نفر باشند از ارجاع اول، نویسنده اول و همکاران ذکر می شود.  به هر ترتیب ملاک ارجاع دهی ویراست 7 APA  در سال 2020 است. فرمت نوشتن چندین منبع بر اساس فرمت الفبایی است ( مثلا براهنی، 1360؛ دادستان، 1393، شاملو، 1360، منصور، 1395) در صورتی که چند اسم وجود داشته باشد؛ اسم نویسنده اول ملاک الفبایی شدن است.
 • در نوشتن زیر نویس دقت فرمایید اسامی با حروف بزرگ( Seligman) شروع شود و اصطلاحات با حروف کوچک( happiness)
 • لازم نیست، پیشینه، ضرورت یا بیان مسئله به صورت تیتر در مقدمه بیایند. دقت شود که مقاله نباید ساختار پایان نامه داشته باشد.
 • در صورتیکه اهداف، فرضیه ها یا سوالات به طور مشخص در متن قید می شوند باید به این سبک نوشته شوند (به طور مثال): 

این پژوهش به دنبال دو هدف بود : (الف) …………………، و (ب) ……………..

فرضیه ها /سوالات پژوهش عبارتند از: 1.  ......................... 2.  .........................

 

 • دقت شود که برای تمامی تیترهای مقاله از فرمت زیر استفاده شود:

 

سطح

فرمت

اول (برای مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث، و منابع)

سایز12 وسط چین، بولد

دوم )برای بخش زیر عنوان های روش: جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه- ابزار سنجش- روش اجرا و تحلیل)

سایز12، راست چین، ایتالیک

 ارجاع درون متنی

 • در ارائه منابع در داخل متن به فرمت2020 APA توجه شود که اگر تعداد نویسندگان یک و دو نفر باشد در همه جا ارجاع همان یک نویسنده یا دو نویسنده خواهد بود. اگر تعداد نویسندگان 3 و یا بیشتر از سه نفر باشند از ارجاع اول، نویسنده اول و همکاران ذکر می شود.  به هر ترتیب ملاک ارجاع دهی ویراست 7 APA  در سال 2020 است.
 • ارجاع درون متنی به زبان انگلیسی بر اساس APA7 و به سبک زیر انجام شود:
  • پژوهش­ها نشان داده اند بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد (ُShamloo, 2020).
  • شاملو (2020) نشان داد بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد.
  • دادستان و همکاران (2014) در پژوهش خود رابطه مثبتی بین بهزیستی روانشناختی و معنای زندگی یافتند.
  • پژوهشی که در ایران انجام گرفته است رابطه مثبتی بین بهزیستی روانشناختی و معنای زندگی را نشان داده است (Dadsetan et al., 2014).

فردریکسون (2020) نظریه ساخت و توسعه را در روانشناسی مثبت مطرح نموده است.

 • برای ارجاع درون متنی به کتاب ترجمه شده، نام خانوادگی نویسنده به فارسی، سال نشر شمسی/ میلادی، و صفحه (در صورت نقل قول مستقیم) قید شود. به مثال زیر توجه کنید:
  • خوشبینی آموختنی است (Seligman، 1400/2015).
  • از نظر سلیگمن (1400/2015) خوشبینی آموختنی است.

 

 • اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشد در همه جا، نام هر دو نفر قید شود به عنوان مثال:
  • در مثبت نگری توانمندی های منش نقش مهمی ایفا می کند (ُSeligman & Rashid، 1915).
  • سلیگمن و رشید (2015) نقش توانمندی های منش در مثبت نگری را مهم می دانند.

 

 • اگر تعداد نویسندگان 3 نفر یا بیشتر بود نیازی به قید کردن اسم همه افراد نیست و از همان ارجاع اول، نویسنده اول و همکاران و سال انتشار ذکر می شود. مثال:
  • دادستان و همکاران (2014) در پژوهش خود رابطه مثبتی بین بهزیستی روانشناختی و معنای زندگی یافتند.
  • پژوهشی که در ایران انجام گرفته است رابطه مثبتی بین بهزیستی روانشناختی و معنای زندگی را نشان داده است (Dadsetan et al., 2014).

 

 • برای مؤسسات و انجمن­هایی که نام اختصاری دارند:
 • در اولین گزارش در داخل متن نام کامل و نام مختصر آورده شود. به مثال­های زیر توجه کنید:
  • باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها [سمت]، 1396).
  • به گفته سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت، 1396) باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است.
  • در این راستا می­توان از مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای مزمن سود جست

 (American Psychological Association [APA], 2020).

 • بر اساس گزارش انجمن روان­شناسی آمریکا می­توان از مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای مزمن سود جست (American Psychological Association [APA], 2020).

 

 • در گزارش­های بعدی نام مختصر آورده شود. به مثال­های زیر توجه کنید:
  • باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است (سمت، 1396).
  • بر اساس گزارش سمت (1396) باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است.
  • مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای جسمی نیز قابل استفاده است (APA, 2020).
  • بر اساس گزارش APA (2020) مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای جسمی نیز قابل استفاده است.

 

 • روش

پس از معرفی روش پژوهش و ارائه مباحث مربوطه، سه زیرتیتر (سطح دوم) شامل: جامعه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه؛ ابزار سنجش؛ روش اجرا و تحلیل به صورت ایتالیک ارائه شده و مطالب مرتبط ذیل آنها گنجانده شود:

 • جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه: علاوه بر معرفی جامعه پژوهش و روش نمونه گیری، اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان، مانند سن، جنس، وضعیت تحصیلی، درآمد و غیره، باید در این قسمت ارائه شود. در مواقعی که روش پژوهش، کیفی است باید تیتر به صورت دیگری نوشته شود: روش، قلمرو پژوهش و شرکت کنندگان.
 • روش اجرا و تحلیل: در این بخش باید به مراحل اجرای پژوهش و  در نهایت روش تحلیل داده ها و نرم افزار آماری به کار گرفته شده اشاره شود. در صورتی که مقاله مداخله ای است باید جدول مداخله در انتهای بخش روش اجرا و تحلیل ارجاع صحیح از مطلبی که اقتباس شده است در عنوان جدول ذکر شود.

مثل:  جدول 1. رواندرمانی مثبت نگر اقتباس از رشید و سلیگمن ( 2019)

 

 • یافته ­ها
 • در بخش یافته­ها به نتایج حاصل از بررسی سوالات و فرضیه­های پژوهش پرداخته می­شود. دقت شود که این بخش ساختار پایان­نامه نداشته باشد.
 • جداول باید به روش APA ترسیم شوند (به مقالات نشریه مراجعه بفرمایید).
 • در نوشتن پیش فرض ها نیازی به ارائه جدول نیست ولی نتایج پیش فرض به شکلی که در مثال زیر است ارائه شود:

همسانی ماتریس ­های واریانس- کوواریانس­ها رعایت شده است  (05/0< 30/0 =P  و 17/1=F  و  30/13(Box's M =..

با مراجعه به مقاله زیر می توانید فرمت نوشتن پیش فرض ها را با مثال های بیشتری ملاحظه بفرمایید:

اطهره درتاج؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار(1399). اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت،6 (3)، 90-69.

 • سطح معناداری چه در متن و چه در جداول باید با حرف p، به صورت ایتالیک نشان داده شود.

 

 • جدول­ها و شکل ها
 • جدولها و نمودارها به ترتیب شماره‌گذاری می‌شود.
 • شکل ظاهری جدول به فرمت APA باشد.
 • عنوان جدول به صورت ایتالیک در بالا و عنوان شکل به صورت ایتالیک و در زیر آنها درج شود.
 • تنها مطالبی در جدول قید شود که ضرورت دارد در غیراینصورت، اطلاعات در متن قید شوند.
 • هر نوع مخفف نویسی استفاده شده در جدول باید در زیر جدول معرفی شود مگر اینکه مخفف ها رایج باشند مثل میانگین (M) یا انحراف معیار (SD)، P value  (P) یا اتا (η). میزان معنی داری می تواند در آماره اصلی با ستاره مشخص شود. بنابراین در جلو F می توانید میزان معنی داری را با ستاره مشخص کنید.
 • در زیر جدول حتما میزان معنی داری و مقدار آن با ستاره ذکر شود: (P≤0/05 * و P≤0/01 **(.
 • عنوان جدول ها و شکل ها به فارسی و در زیر عنوان فارسی عنوان انگلیسی آنها نوشته شود

 

 • بحث و نتیجه گیری
 • بحث و نتیجه گیری، ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیشینه پژوهشی و تبیین یافته ها و توضیح علل احتمالی نتایج است.
 • ضمن بیان مطابقت یافته ها با پیشینه پژوهشی که حتما در بخش مقدمه از ان صحبت شده باشد (از ذکر منابع جدیدی که در مقدمه از آن استفاده نشده برای تبیین و بحث خودداری فرمایید.) چرا که فرض بر این است که بحث یا به مطابقت نتایج مقاله با پیشینه پژوهشی می پردازد که قبلا در مقدمه باید ذکر شده باشد یا تبیین نتایج بر اساس مبانی نظری که باز هم باید در مقدمه ذکر شده باشد بنابراین هیچ منبعی نمی تواند در بحث استفاده شود که قبلا در مقدمه ذکر نشده باشد. لذا، در بحث از نوشتن و ارجاع به منابعی که در مقدمه استفاده نشده است خودداری شود.
 • در بحث به محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی اشاره شود. برای این مطالب لازم نیست تیتر جداگانه ای ارائه شود.

 

 • سپاسگزاری

 تیتر سپاسگزاری باید در قالب تیتر سطح دوم نوشته شود. در بخش « سپاسگزاری » که در پایان و پیش از فهرست منابع آورده می شود، به هر نوع حمایت یا کمکی که از سوی سازمان ها یا افراد که برای انجام پژوهشی که مقاله از آن استخراج شده است صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان سپاسگزاری الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

متن

 • نگارش متن بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می‌گیرد.
 • افعال متن باید به صورت گذشته نوشته شوند ولی بخش نتایج باید به زمان حال نوشته شود. همچنین در مواردی که به موضوعات جاری یا کاربرد فعلی تحقیق حاضر می پردازد، افعال به زمان حال یا آینده بیان می شود. 
 • معادل غیرفارسی واژه‌های جدید، تخصصی و نامأنوس در پانویس به صورت شماره گذاری در هر صفحه می‌آیند.
 • پیوست­ها و یادداشت­ها در انتهای مقاله (بعد از بخش منابع) آورده شوند.
 • استناد به مراجع بر اساس آخرین ویرایش روش  APA 7  باشد.

 

 • منابع
 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی در دو بخش مجزا با عناوین منابع (فارسی) و References (انگلیسی) ارائه شود.
 • منابع فارسی و انگلیسی باید به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. از قرار دادن نقطه، ستاره، دایره، خط تیره و شماره پیش از هر منبع (در سمت چپ) خودداری شود.
 • علاوه بر ذکر تمامی منابع فارسی به صورت فارسی، منابع فارسی باید به انگلیسی نیز در فهرست بخش انگلیسی ذکر شوند و در جلو آن نوشته شود .(In Persian)
 • برای انگلیسی کردن منابع فارسی از ترجمه آنها خودداری کنید. در عوض به منبع اصلی مراجعه نموده و نام نویسندگان، عنوان مقاله یا کتاب، و عنوان ناشر را از روی منبع اصلی بنویسید. مثلا منبع فارسی زیر در سایت نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت به شکل فارسی و در بخش انگلیسی آن به این شکل آمده است:
 • بشارت، م. ع.، اسدی، م. م.، و لواسانی،م. غ. (1395). نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمالگرایی و نشانه های اضطراب. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 2(4)، 1-17.
 • Besharat, M. A., Asadi, M. M., & Lavasani, M.,Gh. (2017). The Mediating Role of Ego Strength in the Effects of Dimensions of Perfectionism on Anxiety Symptoms. Positive Psychology Research, 2(4), 1-17.(In Persian).
 • تمام منابع فارسی و انگلیسی باید به ترتیب حروف الفبا ارائه شوند.
 • فهرست منابع باید بر اساس APA7 تنظیم شود. به مثال های زیر توجه کنید (به نقطه، کاما، فاصله­، حروف بزرگ و کوچک، تو رفتگی و ایتالیک­ دقت نمایید):

 

 • مقاله

Osborne, D., & Weiner, B. (2015). A latent profile analysis of attributions for poverty: Identifying response patterns underlying people’s willingness to help the poor. Personality and Individual Differences, 85, 149–154.

Stebleton, M. J. (2010). Narrative-based career counseling perspectives in times of change: An analysis of strengths and limitations. Journal of Employment Counseling, 47(2), 64–78.

Stefanic, N., Caputi, P., Lane, L., & Iverson, D. C. (2015). Exploring the nature of situational goal-based coping in early-stage breast cancer patients: A contextual approach. European Journal of Oncology Nursing, 19(6), 604–611. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2015.1003.

 

 • مقاله برگرفته از وبسایت

Sanger, M. (2000). Woman and the new race. Bartleby.com. http://www.bartleby.com/1013/

 

 • کتاب با یک نویسنده

شهیدی، ش. (1398). روانشناسی شادی. قطره.

Shahidi,S. (2019). Psychology of Happiness. Ghatreh.

 

 • کتاب با 2 یا بیش از 2 نویسنده

Rashid, T. & Seligman, M. (2019). Positive Psychotherapy. Oxford.

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

 

 • یک فصل از یک کتاب

Gallager, M. W. & Lopez, S. J.. (2021). Strengthening Positive Psychology. In C. R. Snyder, S. J. Lopez, L. M. Edwards, & S. C. Marques (Eds.). The oxford Handbook of positive Psychology (3th ed., pp. 3-7). Oxford.

 

کتاب ترجمه شده  در فهرست منابع فارسی

 • رولکپارتین، ای. سی.، کینگ، پی. ای.، واگنر، ال. و بنسون، پی. (1395). تحول معنوی در کودکی و نوجوانی. (ش. امیری، س. ر. طبائیان، و س. کتابی. مترجمان). دانشگاه اصفهان. (سال انتشار به زبان اصلی 2005)
 • کتاب ترجمه شده در فهرست منابع انگلیسی

Roehlkepartain, E. C., King, P. E., Wagener, L. & Benson, P. (2016). The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. (S. Amiri, S. R. Tabaeyan, & S. Ketabi. Trans). University of Isfahan. (Original work published 2005).

 

 • مقاله منتشر شده در مجموعه مقالات همایش ها و کنفرانس ها

  Langs, S. (1982, August 23-27). A realistic look at guided fantasy [Paper presentation]. American Psychological Association 90th Annual Convention, Washington, DC.

پایان نامه

 • در نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتر به موارد زیر دقت فرمایید
 • نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال). عنوان رساله دکتری یا عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد. ]رساله دکتری یا پایان نامه منتشر نشده [ . نام دانشگاه. به مثال زیر توجه بفرمایید:
 • طبائیان، س. ر. (1391). بررسی سیر تحولی تعالی معنوی، ارزش های انسانی بنیادی و باورهای دینی از نوجوانی تا پیری: یک مطالعه مقطعی. ]رساله دکتری منتشر نشده[. دانشگاه اصفهان.
 •  
 • Tabaeian, S. R. (1391). Development of spiritual transcendence, basic human value and religious beliefs from adolescence to senescence: A cross-sectional analysis. [Unpublished Dissertation]. University of Isfahan.
 • پیوست ها
 • درصورتی که ارائه پیوستی ضروری است (به عنوان مثال مصاحبه هایی که در مقالات کیفی استفاده شده اند) باید در پیوست پس از بخش منابع مقاله درج شود.
 • اگر مقاله به معرفی، بررسی و گزارش ویژگی های روان سنجی یک ابزار یا مقیاس می پردازد، باید آن ابزار در پیوست ارائه شود.
 1. فرم تعارض منافع

 نویسندگان باید هر نوع منافع مادی و معنوی مؤثر در ارائه مقاله یا انجام پژوهش را در این قسمت توضیح دهند. 

 فرم تعهد نویسندگان

 فرم تعهد نویسندگان از سایت نشریه قابل دریافت است. این فرم به صورت  یک چک لیست است و لازم است پرسش ‏ها به دقت مطالعه و تکمیل شود.