آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1232
تعداد پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش 988

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 198793
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 131185
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام -0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 78 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 335 روز
درصد پذیرش 11 %