آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 429
تعداد پذیرش 36
تعداد عدم پذیرش 303

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 51461
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14979
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 255 روز
درصد پذیرش 8 %