اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 184
تعداد پذیرش 5
تعداد عدم پذیرش 133

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 1227
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1034
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 54 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 271 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 18 روز
درصد پذیرش 3 %