دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهمن 1396 
پیش‌بینی کانون کنترل سلامت زنان براساس خوش‌بینی و ذهن‌آگاهی

صفحه 51-64

10.22108/ppls.2018.103456.1091

مهری بلوچی بیدختی؛ افروز موسوی؛ مهدی مشکی؛ محمود پناهی شهری