2. اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و امیدواری زنان مبتلا به سرطان پستان

مریم امامی؛ قاسم عسکری زاده؛ مسعود فضیلت پور

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.106094.1217

چکیده
  سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان است که بر جنبه‌های مختلف روانشناختی فرد اثر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی – رفتاری بر تاب‌آوری و امیدواری زنان مبتلا به سرطان پستان بود. این پژوهش ازجمله طرح‌های نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و دورۀ پیگیری بود. 30 نفر از زنان مبتلا ...  بیشتر

3. اثربخشی موسیقی‌درمانی بر شدت درد، استرس ادراک‌شده و شادکامی نوجوانان مبتلا به لوسمی

پرویز عسگری؛ اعظم خیاطی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.108787.1326

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی موسیقی‌درمانی بر شدت درد، استرس ادراک‌شده و شادکامی نوجوانان مبتلا به لوسمی شهر اهواز انجام شد. پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل تمامی نوجوانان مبتلا به لوسمی شهر اهواز بود. درمجموع، 30 نوجوان مبتلا به لوسمی با روش نمونه‌گیری دردسترس، انتخاب ...  بیشتر

4. اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی بر اجتناب تجربه‌ای و همجوشی شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن

صدیقه فرخی؛ فاطمه رضایی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 29-40

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.111042.1420

چکیده
  یکی از مشکلات سلامتی، دردهای مزمن‌اند که علاوه بر عوامل فیزولوژیکی، عوامل روانشناختی نیز نقش مهمی در تداوم آن دارند. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر اجتناب تجربه‌ای و همجوشی شناختی بیماران مبتلا به درد مزمن بود. طرح این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا ...  بیشتر

5. مقایسۀ اثربخشی برنامۀ مثبت اندیشی فردریکسون و برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

زهرا آرامی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ احمد عابدی؛ محمد قاسمی پیر بلوطی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 41-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.108975.1337

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسۀ اثربخشی برنامۀ مثبت‌اندیشی فردریکسون و برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر تیزهوش پایه نهم شهر اصفهان بود. روش این تحقیق آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر تیزهوش پایه نهم شهراصفهان بودکه درسال تحصیلی 1396-1395 ...  بیشتر

6. پیش‌بینی کانون کنترل سلامت زنان براساس خوش‌بینی و ذهن‌آگاهی

مهری بلوچی بیدختی؛ افروز موسوی؛ مهدی مشکی؛ محمود پناهی شهری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.103456.1091

چکیده
  کانون کنترل سلامت، میزان باور و اعتقاد فرد به این امر است که سلامت او در کنترل عوامل درونی یا بیرونی است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش خوشبینی و ذهن‌آگاهی به‌عنوان دو مؤلفۀ روانشناختی بر کانون کنترل سلامت در زنان صورت گرفت. این پژوهش، مطالعۀ همبستگی توصیفی بود و آزمودنی‌ها شامل صد و شصت نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت ...  بیشتر

7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مثبت بر خودشفقت‌ورزی نوجوانان پسر دارای نشانه‌های افسردگی

محمد یزدانی؛ مریم اسماعیلی؛ کوروش نامداری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.110411.1389

چکیده
  افسردگی اختلالی رایج در دوره نوجوانی و از شایع‌ترین متغیرهای موثر بر افسردگی خودشفقت‌ورزی است. با توجه به اثربخشی درمان‌های موج سوم مانند ذهن‌آگاهی و روانشناسی مثبت‌نگر در اختلال افسردگی، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی ذهن‌آگاهی مثبت بر خودشفقت‌ورزی در نوجوانان پسر دارای نشانه‌های افسردگی شهر اصفهان بود. طرح پژوهش ...  بیشتر