2. نقش واسطه‌ای تحقق انتظارات زناشویی در تأثیر رضایت زناشوئی بر انتظارات زناشویی بالا، خوش‌بینی و خودکارآمدی ارتباطی در کارکنان دانشگاه

ذبیح اله عباس پور؛ مسعود کریمی وردنجانی؛ رضا خجسته مهر

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2020.116042.1684

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه­ای تحقق انتظارات زناشویی در تاثیر رضایت زناشوئی بر انتظارات زناشویی بالا، خوش‌بینی و خودکارآمدی ارتباطی در کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه جندی‌شاپور اهواز بودند که از ...  بیشتر

3. نقش سبک‌های دلبستگی، سبک‌های عشق‌ورزی و ابرازگری هیجان در پیش‌بینی شادکامی معلمان متأهل

امیر قربان پور لفمجانی؛ فاطمه دهقان؛ فاطمه کریمی؛ سجاد رضائی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2020.116306.1699

چکیده
  برای معلمان، حیاتی است که در محل کار احساس شادکامی کنند؛ زیرا عملکرد بهتری خواهند داشت. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سبک‌های دلبستگی، سبک‌های عشق‌ورزی و ابرازگری هیجان در پیش‌بینی شادکامی معلمان متأهل انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی - مقطعی و از نوع همبستگی بود. تعداد 260 نفر از معلمان شهرستان رودسر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای ...  بیشتر

4. نقش تعدیل کننده خودشفقتی در تاثیر ناگویی هیجانی و مشکلات بین فردی بر دل‌زدگی زناشویی در زنان ناسازگار

فاطمه ذاکری؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید نجات

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2020.115339.1662

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ شفقت خود در رابطۀ ناگویی هیجانی و مشکلات بین فردی بر دل‌زدگی زناشویی زنان با سازگاری پایین‌ انجام گرفت‌.‌ پـژوهش حاضر به روش همبسـتگی اجرا شد‌.‌‌ بدین منظور 103 زن دارای سازگاری پایین زناشویی به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند‌.‌ ابزار‌های به‌کاررفته در پژوهش حاضر، پرسشنامۀ ...  بیشتر

5. مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های آموزش هوش معنوی و تاب‌آوری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

مهناز مرامی؛ بهمن اکبری؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2020.119014.1804

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های آموزش هوش معنوی و تاب‌آوری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان مجتمع فولاد گیلان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از بین 600 نفر از کارکنان علاقه‌مند به همکاری، تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس تعداد 60 نفر از آنان که ...  بیشتر

6. تأثیر آموزش شفقت به خود بر نگرش به یائسگی زنان دارای علائم وازوموتور

سیمین عرب؛ احمد برجعلی؛ فرحناز مسچی؛ علیرضا کاکاوند؛ مریم ذاکری حمیدی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2020.119217.1810

چکیده
  هدف این مطالعه، تعیین تأثیر آموزش شفقت به خود بر نگرش به یائسگی در زنان یائسۀ دارای علائم وازوموتور بود. روش مطالعه، نیمه‌آزمایشی و با گروه کنترل و پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری (1ماه بعد) بود. جامعۀ آماری، زنان 55-45 سال شهر تنکابن با یائسگی طبیعی و دارای پرونده و شکایت از علائم وازوموتور در مراکز بهداشتی -درمانی در سال 1397 بود. نمونه‌گیری ...  بیشتر

7. تدوین مدل تبحر‌مداری مبتنی بر توانمندی‌های منش در نوجوانان

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 77-92

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2020.120535.1854

چکیده
  هدف مطالعۀ حاضر، تبیین تبحرمداری دانش‌آموزان براساس توانمندی‌های منش آنان است که با روش همبستگی انجام شد. در این پژوهش، 417 (213 دختر و 204 پسر) دانش‌آموز پایۀ نهم با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به سیاهۀ ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان پارک و پیترسون، جهت‌گیری هدف الیوت‌ و مک‌گرگور، خودکارآمدی شوارتز و جرسلم، ...  بیشتر