2. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت

نسرین ارشدی؛ روشنک الیاسی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.112727.1514

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای (حمایت سازمانی ادراک‌شده، مبادله رهبر-عضو، ابهام نقش، مالکیت روان‌شناختی و عزت نفس سازمان‌محور) رفتار سازمانی ‌مثبت انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر همبستگی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش350 نفر از کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بودند که ...  بیشتر

3. آموزش شوخ طبعی به معلم و تاثیر آن بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان

سما سادات؛ رحیم بدری گرگری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 13-24

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.113900.1567

چکیده
  چکیده هدف پژوهش، ارزیابی تأثیر برنامه آموزش شوخ طبعی به معلم بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان بود. روش پژوهشی، نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون بود. برای انتخاب نمونه، از بین کلیه دانش آموزان دختر پایۀ ششم ابتدائی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، دو کلاس پایۀ ششم ...  بیشتر

4. تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادرک شده بر قدردانی با واسطه‌گری استرس و خود‌کار‌آمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه

سید مهدی پورسید؛ فرهاد خرمائی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.114462.1594

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده با قدردانی با واسطه‌گری استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. مشارکت کنندگان شامل 474 دانش‌آموز دوره‌ی دوم متوسطه (186 پسر و 288 دختر) ...  بیشتر

5. تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهرا مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.113345.1542

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تاثیر آموزش هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با بهره گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی حدود 80 نفر از کارکنان تست هوش هیجانی را تکمیل کردند و از افرادی که هوش هیجانی پایینی تری نسبت به دیگران برخوردار بودند، پس از کنترل معیارهای ورود و خروج، تعداد ...  بیشتر

6. تأثیر آموزش امید به شیوه گروهی بر نگرش به زمان

ریزان نیک زبان؛ خسرو رشید

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 59-68

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.109683.1364

چکیده
  هدف از این پژوهش ، بررسی تأثیر آموزش امید به روش گروهی بر نگرش به زمان بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر دهگلان در سال تحصیلی 1396-1395 دو کلاس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ازمایش و گواه ( هر گروه 25 ...  بیشتر

7. برنامۀ تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی

محمد خدایاری فرد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ علی نقی فقیهی؛ مسعود آذربایجانی؛ سعید اکبری زردخانه؛ غلامعلی افروز؛ خسرو باقری نوع پرست؛ مرتضی منطقی؛ حمیدرضا آیت اللهی؛ سید ضیاء هاشمی؛ روح الله شهابی؛ سید محسن فاطمی؛ عبدالرحیم گواهی؛ یونس نوربخش؛ سهیلا فرتاش؛ علیرضا شجاعی زند؛ ولی الله فرزاد؛ سید جعفر واعظی؛ میلاد قربانی وناجمی؛ سعید زندی؛ سعید سجادی اناری؛ ثریا علوی نژاد

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.112822.1519

چکیده
  چکیده چکیده تاکنون برنامه‌های بسیاری در زمینۀ تربیت دینی و ارتقای دینداری در کشور طراحی و اجرا شده است. اما اثربخش بودن این برنامه‌ها مورد تردید پژوهشی است. به همین دلیل بنیانگذاری نوعی تربیت دینی که بتوان اثربخشی آن را به لحاظ تجربی آزمود، لازم است. به‌منظور پرداختن به این ضرورت ، هدف این پژوهش ساخت و روایی-یابی برنامه آموزشی تعاملات ...  بیشتر