2. نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های اضطراب

محمدعلی بشارت؛ محمد مهدی اسدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21717

چکیده
  کمال­گرایی، به عنوان یک ویژگی شخصیتی چندبعدی، با نشانه­های اضطراب رابطه دارد. عوامل زیادی وجود دارند که می­توانند رابطه بین کمال­گرایی و نشانه­های اضطراب را تحت تأثیر قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال­گرایی و نشانه­های اضطراب انجام شد. دویست و شصت و هشت دانشجوی دانشگاه ...  بیشتر

3. تبیین مدل شایستگی‌های ارتباطی درون‌فردی تشویق‌کننده روابط مثبت و اثربخش در سازمان از دیدگاه خبرگان دانشگاهی

حسین دامغانیان؛ محمد یزدانی زیارت

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21729

چکیده
  هدف پژوهش بررسی شایستگی­های ارتباطی درون­فردی تشویق­کننده روابط سازمانی مثبت و اثربخش و نیز شناسایی ابعاد آن و تعیین نحوه تعامل بین آنها با استفاده از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و از طریق مدل­سازی ساختاری تفسیری بود. نمونه آماری پژوهش 17 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که با روش نمونه­گیری گلوله­برفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

4. نقش پیش‌بینی‌کننده هوش هیجانی و سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده در شادکامی دانش‌آموزان

محمدرضا قیروزی؛ مهرنوش محمدی؛ فربیرز نیکدل

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 39-50

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21730

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، تعیین سهم هر یک از متغیرهای سبک­های ­فرزندپروری و هوش هیجانی در پیش­بینی شادکامی دانش­آموزان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع پیش­بینی بود. نمونه 345 نفر از دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر نورآباد ممسنی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه ...  بیشتر

5. پیش‌بینی گرایش به موسیقی بر اساس مؤلفه‌های معنا در زندگی و هیجان خواهی

قاسم عسکری زاده؛ فرزانه پولادی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 51-63

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21731

چکیده
  موسیقی یک صفت جهانی نوع بشر است که در هر نقطه این دنیا و در تمام سنین، نقش معناداری را در زندگی مردم بازی کرده است. در این راستا هدف این مطالعه پیش‌بینی گرایش به موسیقی بر اساس معنا در زندگی و هیجان خواهی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که از بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 206 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

6. نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش بینی شادکامی دختران نوجوان

مریم صالح زاده؛ معصومه فلاحی؛ مهدی رحیمی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 64-78

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21732

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش‌بینی شادکامی دختران نوجوان صورت گرفت. بدین منظور، 344 نفر از دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهرستان یزد در سال تحصیلی 1394-1393 با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزارهای جمع آوری داده‌ها ...  بیشتر

7. پیش‌بینی شادکامی زوجین بر اساس هوش معنوی و سبک‌های عشق‌ورزی: نقش واسطه‌ای سازگاری زناشویی

زهرا کرمانی مامازندی؛ علی محمد رضایی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 79-95

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21733

چکیده
  هدف از پژوهش پیش‌بینی شادکامی زوجین بر اساس هوش معنوی و سبک‌های عشق‌ورزی با نقش واسطه‌ای سازگاری زناشویی بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، به حجم 360 دانشجوی متأهل مرد و زن از میان 840 دانشجوی ساکن در خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران انتخاب شد. به منظور جمع­آوری داده­ها، ...  بیشتر