آ

 • آقایی، اصغر مقایسۀ اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی تحصیلی و معنای تحصیلی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 31-50]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسۀ حس انسجام، شفقت به خود و هوش شخصی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال انفجاری متناوب [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]

 • اژه ای، جواد فراوانی شکوفایی در دانش‌آموزان سرآمد براساس مدل‌های مختلف بهزیستی: آیا تفاوتی براساس جنسیت وجود دارد؟ [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]

 • اسدی، روزبه نقش ذهن‌آگاهی بر خوداستعلایی و بهزیستی فضیلت‌گرا با میانجی‌گری معنا در زندگی در تمرین‌کنندگان یوگا [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 75-90]

 • اسماعیل پور، خلیل تأثیر آموزش بخشایش‌گری در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی بر اصلاح روابط والد – کودک [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 17-32]

 • افلاک سیر، عبدالعزیز تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

 • اکبری چرمهینی، صغری مقایسۀ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت و ارزشمندی زندگی در افراد با و بدون سابقۀ ابتلا به کووید-19 [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 17-30]

 • الیاسی، الهام پیش‌بینی صداقت در روابط زناشویی براساس کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با نقش واسطه‌ای امید در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 55-70]

ب

 • بازرگان، مائده مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 71-86]

 • بدری گرگری، رحیم تأثیر آموزش بخشایش‌گری در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی بر اصلاح روابط والد – کودک [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 17-32]

 • برنا، محمدرضا اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 65-76]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 65-76]

 • پیرانی، ذبیح تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 41-54]

 • پوراحسان، سمیه اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر خودکارآمدی اجتماعی، تحمل پریشانی و خودانتقادی در دختران نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 33-48]

ت

 • تجربه کار، مهشید نقش سرمایۀ روانشناختی بر توانایی حل مسئلۀ اجتماعی با میانجی‌گری ترجیحات فکری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-88]

 • تقی پور، صابر طراحی مدل زمینهای رهبری مثبتگرا با روش داده بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 77-92]

 • توحیدی، افسانه نقش سرمایۀ روانشناختی بر توانایی حل مسئلۀ اجتماعی با میانجی‌گری ترجیحات فکری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-88]

ج

 • جعفری، اصغر پیش‌بینی صداقت در روابط زناشویی براساس کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با نقش واسطه‌ای امید در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 55-70]

ح

 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل نقش طرحواره‌های بنیادی و جبرانی در پیش‌بینی بخشش خود و دیگری [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]

 • حاجی حسنی، فریده مدل شادی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

 • حاجی حسنی، مهرداد مدل شادی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

 • حجازی، الهه فراوانی شکوفایی در دانش‌آموزان سرآمد براساس مدل‌های مختلف بهزیستی: آیا تفاوتی براساس جنسیت وجود دارد؟ [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]

 • حیدرئی، علیرضا اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 65-76]

 • حسینی مهر، نجمه اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر خودکارآمدی اجتماعی، تحمل پریشانی و خودانتقادی در دختران نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 33-48]

 • حکاک، محمد طراحی مدل زمینهای رهبری مثبتگرا با روش داده بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 77-92]

 • حکیم زاده، رضوان فراوانی شکوفایی در دانش‌آموزان سرآمد براساس مدل‌های مختلف بهزیستی: آیا تفاوتی براساس جنسیت وجود دارد؟ [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]

خ

 • خسروجاوید، مهناز مقایسۀ حس انسجام، شفقت به خود و هوش شخصی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال انفجاری متناوب [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]

 • خضری مقدم، نوشیروان اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر خودکارآمدی اجتماعی، تحمل پریشانی و خودانتقادی در دختران نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 33-48]

د

 • دشت بزرگی، زهرا اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 65-76]

 • دهقانی چم پیری، اکرم مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 71-86]

 • دوستی، مهتاب نقش اضطراب دچارشدن به بیماری کووید 19 بر سلامت روان و کیفیت زندگی با میانجیگری امیدواری [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 25-40]

ر

 • رحیم پور، شکوفه اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری وخردمندی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-52]

 • رضایی، علی محمد اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

 • رئیسی، زهره مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 71-86]

ز

 • زنگنه مطلق، فیروزه تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 41-54]

 • زینلی ده‌رجبی، زهرا تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 13-24]

س

 • سپهوند، تورج مقایسۀ بخشودگی و عملکرد خانواده در زنان فعال و غیرفعال در امور خیریه [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]

 • سعیدمنش، محسن اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان امیدواری دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مواد مخدر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]

 • سواری، کریم پیش‌بینی معنای زندگی بر مبنای خوش‌‌بینی و سبک‌های شوخ‌طبعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]

 • سوداگر، اسما تأثیر رهبری امنیت‌مدار بر نشاط سازمانی با نقش میانجی روحیه در محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 61-72]

ش

 • شادکام، حسن تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 41-54]

 • شاهقلیان، مهناز نقش ذهن‌آگاهی بر خوداستعلایی و بهزیستی فضیلت‌گرا با میانجی‌گری معنا در زندگی در تمرین‌کنندگان یوگا [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 75-90]

 • شیخی گراکویی، صدف مقایسۀ حس انسجام، شفقت به خود و هوش شخصی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال انفجاری متناوب [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]

 • شهرجردی، شهناز مقایسۀ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت و ارزشمندی زندگی در افراد با و بدون سابقۀ ابتلا به کووید-19 [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 17-30]

ص

 • صدری، محمد رضا مقایسۀ اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی تحصیلی و معنای تحصیلی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 31-50]

ض

 • ضیایی، حسام اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

ط

 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

ع

 • عارفی، مژگان اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری وخردمندی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-52]

 • عاشوری، محمد تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 13-24]

 • عباسی، فهیمه فراوانی شکوفایی در دانش‌آموزان سرآمد براساس مدل‌های مختلف بهزیستی: آیا تفاوتی براساس جنسیت وجود دارد؟ [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]

 • عباسعلیزاده رنجبری، رضا تأثیر آموزش بخشایش‌گری در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی بر اصلاح روابط والد – کودک [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 17-32]

 • عسکری، فهیمه نقش سرمایۀ روانشناختی بر توانایی حل مسئلۀ اجتماعی با میانجی‌گری ترجیحات فکری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-88]

 • علایی مقدم، مهران مقایسۀ بخشودگی و عملکرد خانواده در زنان فعال و غیرفعال در امور خیریه [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]

ف

 • فتحی، الهام نقش طرحواره‌های بنیادی و جبرانی در پیش‌بینی بخشش خود و دیگری [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]

 • فرزادی، فاطمه پیش‌بینی معنای زندگی بر مبنای خوش‌‌بینی و سبک‌های شوخ‌طبعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]

گ

 • گیلیام، لورا مقایسۀ اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی تحصیلی و معنای تحصیلی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 31-50]

 • گل پرور، محسن مقایسۀ اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی تحصیلی و معنای تحصیلی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 31-50]

م

 • محققی، حسین تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 41-54]

 • محمدی، نوراله تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

 • محمدپور، فهیمه تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

 • محمدی فر، محمدعلی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

 • میرشاهی، فرزاد اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان امیدواری دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مواد مخدر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]

 • منشئی، غلامرضا اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری وخردمندی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-52]

 • منصوری، احسان مقایسۀ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت و ارزشمندی زندگی در افراد با و بدون سابقۀ ابتلا به کووید-19 [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 17-30]

 • موسوی، سیده مریم اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 65-76]

 • مومنی مفرد، معصومه طراحی مدل زمینهای رهبری مثبتگرا با روش داده بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 77-92]

ن

 • ناستی زایی، ناصر تأثیر رهبری امنیت‌مدار بر نشاط سازمانی با نقش میانجی روحیه در محیط کار [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 61-72]

 • نصیری نصیرآباد، معصومه اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان امیدواری دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مواد مخدر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 53-64]

 • نیکوگفتار، منصوره نقش اضطراب دچارشدن به بیماری کووید 19 بر سلامت روان و کیفیت زندگی با میانجیگری امیدواری [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 25-40]

ه

 • هادیان فرد، حبیب تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

ی

 • یاریاری، فریدون نقش ذهن‌آگاهی بر خوداستعلایی و بهزیستی فضیلت‌گرا با میانجی‌گری معنا در زندگی در تمرین‌کنندگان یوگا [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 75-90]

 • یارمحمدی، مهدی نقش طرحواره‌های بنیادی و جبرانی در پیش‌بینی بخشش خود و دیگری [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]

 • یعقوبی، ابوالقاسم تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 41-54]