دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش فضیلت‌ها در سلامت روان با میانجی‌گری خودمراقبتی و ادراک استیگمای کمک‌طلبی روانشناختی در مشاوران و روانشناسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22108/ppls.2023.134133.2324

رویا خیرالهی؛ آزاده فرقدانی؛ مسعود جان بزرگی؛ فاطمه شاطریان محمدی


تدوین مدل رشد پس از سانحه بر اساس طرحواره‌های هیجانی با نقش میانجی شفقت به خود در بین زنان سوگوار از مرگ همسر ناشی از بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22108/ppls.2023.136217.2387

منصوره نیکوگفتار؛ کامران شورانگیز