دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش فضیلت‌ها در سلامت روان با میانجی‌گری خودمراقبتی و ادراک استیگمای کمک‌طلبی روانشناختی در مشاوران و روانشناسان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22108/ppls.2023.134133.2324

رویا خیرالهی؛ آزاده فرقدانی؛ مسعود جان بزرگی؛ فاطمه شاطریان محمدی


معلم مثبت: توسعه الگوی مفهومی داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22108/ppls.2023.136987.2407

بهاره السادات حیدریه زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ شهریار شهیدی؛ سعید اکبری زردخانه


شکوفایی کلاس درس و پیامدهای مثبت تحصیلی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22108/ppls.2023.137091.2409

فرشته بیات؛ علی محمد رضایی


نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی تاب آوری بیماران سلیاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22108/ppls.2024.132809.2273

جواد عرب یار محمدی؛ محمدتقی بادله شموشکی؛ الهه صادقی


اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22108/ppls.2024.138725.2448

سعیده خجسته؛ مریم عبدلی


اثربخشی درمان ذهن آگاهی مثبت نگر بر سرمایه عاطفی و فراهیجان زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22108/ppls.2024.136133.2396

مریم نجفی؛ ایلناز سجادیان؛ غلامرضا منشئی


بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر خودکارآمدی اجتماعی، کنترل عواطف و سرزندگی ذهنی در نوجوانان بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22108/ppls.2023.131942.2247

هیوا محمودی؛ ریحانه تونی


آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر تاب‌آوری تحصیلی، اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم با علائم اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22108/ppls.2024.136327.2393

ساناز سولاری؛ سید حمید آتش پور؛ نرگس کشتی آرای؛ علی مهداد


مقایسه تاثیر درمان پذیرش و تعهد و درمان خود شفقت ورزی بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دارای علایم اضطراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22108/ppls.2024.137696.2424

هیمن محمودفخه؛ حبیبه شیری؛ نشمیل رضایی