کلیدواژه‌ها = شادکامی
تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 41-54

10.22108/ppls.2022.131247.2217

حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی


اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34

10.22108/ppls.2021.124754.1986

حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 17-44

10.22108/ppls.2021.123941.1967

حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


تدوین الگوی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 45-62

10.22108/ppls.2021.125656.2010

رویا فلاحیان؛ اصغر آقایی؛ حمید طاهر نشاط دوست


نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-82

10.22108/ppls.2020.120228.1844

بهناز عطاری؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی


نقش سبک‌های دلبستگی، سبک‌های عشق‌ورزی و ابرازگری هیجان در پیش‌بینی شادکامی معلمان متأهل

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 15-34

10.22108/ppls.2020.116306.1699

امیر قربان پور لفمجانی؛ فاطمه دهقان؛ فاطمه کریمی؛ سجاد رضائی


تاثیر هوش اخلاقی و سلامت روان بر شادکامی دانشجویان

دوره 1، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 55-66

مریم پورجمشیدی؛ رقیه بهشتی راد


تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

دوره 1، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-14

معصومه رعیت ابراهیم‌آبادی؛ علی‌اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز


تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-18

اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمید رضا حسن آبادی؛ عباس پسندیده؛ محمد رضا شعیری