کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
اضطراب کرونا؛ نقش معنای زندگی و جهت‌گیری مذهبی

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 21-40

10.22108/ppls.2022.132848.2278

سمانه اکبری طارمی؛ فاطمه فیاض؛ سارا شهرابی فراهانی


تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 41-54

10.22108/ppls.2022.131247.2217

حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی


تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2021.122082.1901

فهیمه محمدپور؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد