1. تاثیر آموزش شادی بر سلامت عمومی و پروتئین واکنش دهنده‌ی سی در بیماران کرونری

مریم بقولی کرمانی؛ غلامرضا نیک راهان؛ معصومه صادقی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2019.116112.1691

چکیده
  بیماری‌های قلبی مهم‌ترین عامل مرگ و میر در زمان حال محسوب می‌شوند.برخلاف حالات منفی روان‌شناختی، وضعیت‌های مثبت روان‌شناختی مانند شادی با سلامت قلب و عروق مرتبط می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شادی لیوبومیرسکی بر سلامت عمومی و پروتئین واکنش‌دهنده‌ی سی فوق حساس  (hs-CRP) در بیماران کرونری بود.طرح پژوهش از نوع آزمایشی ...  بیشتر