1. مقایسۀ بخشایشگری و پایبندی مذهبی در زوج‌های در آستانۀ طلاق و زوج‌های عادی

سید ولی الله موسوی؛ سجاد رضائی؛ امیر قربان‌پور لفمجانی؛ طیبه احمدیان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2018.112606.1506

چکیده
  روند روبه‌رشد طلاق در جامعۀ ایرانی نگران‌کننده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ بخشایشگری و پایبندی مذهبی در زوج‌های در آستانۀ طلاق و زوج‌های عادی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و علی - مقایسه‌ای بود. برای انتخاب گروه زوج‌های در آستانۀ طلاق ابتدا به واحدهای مشاوره دادگاهها و دفاتر وکالت شهرهای مختلف استان گیلان مراجعه شد. پرونده‌های ...  بیشتر