نویسنده = افسانه توحیدی
رابطه بین هیجان‌های پیشرفت مثبت و منفی تحصیلی با راهبردهای یادگیری: نقش واسطه‌ای رضایتمندی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22108/ppls.2024.137582.2422

زهره قاسمخانی؛ افسانه توحیدی؛ آناهیتا تاشک


نقش سرمایۀ روانشناختی بر توانایی حل مسئلۀ اجتماعی با میانجی‌گری ترجیحات فکری

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-88

10.22108/ppls.2021.127398.2117

فهیمه عسکری؛ مهشید تجربه کار؛ افسانه توحیدی


تأثیر ذهن‌آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودپندارۀ تحصیلی

دوره 4، شماره 3، آبان 1397، صفحه 29-44

10.22108/ppls.2018.111795.1464

معصومه پورپاریزی؛ افسانه توحیدی؛ نوشیروان خضری مقدم