1. نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش بینی شادکامی دختران نوجوان

مریم صالح زاده؛ معصومه فلاحی؛ مهدی رحیمی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 64-78

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21732

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش‌بینی شادکامی دختران نوجوان صورت گرفت. بدین منظور، 344 نفر از دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهرستان یزد در سال تحصیلی 1394-1393 با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزارهای جمع آوری داده‌ها ...  بیشتر