1. مقایسه‌ی نیازهای بنیادی روانی، حمایت اجتماعی و استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد: تفاوت‌های جنسیتی

راحله محمدی؛ مهدی رضا سرافراز؛ نیما قربانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 49-60

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.100326.0

چکیده
  با توجه به عوارض مخرب اعتیاد و اهمیت شناسایی عوامل محافظت کننده در برابر آن، این پژوهش با هدف مقایسۀ نیازهای روانی بنیادی، رویدادهای استرس­زای زندگی و حمایت اجتماعیدرگروه معتاد و غیرمعتاد انجام شد. روش پژوهش در دسته­ طرح­های علی-مقایسه­ای قرار دارد. گروه نمونه از میان 200 نفر از ساکنان 18 تا 60 ساله­ شهر خرم‌آباد، شامل دو گروه ...  بیشتر