1. اثربخشی درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر

عزت اله قدم پور؛ لیلا یوسف وند؛ پروانه رادمهر

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22108/ppls.2017.21561

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر بود. پژوهش مطالعه‌ای آزمایشی، دو گروهی و سه مرحله‌ای است که بر روی 30 زن ‌مبتلا به بیماری عروق کرونر که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، انجام شد.گروه آزمایش طی 8 جلسه 2ساعته، هفته‌ای یک جلسه به مدت 2 ماه تحت ...  بیشتر