اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1176
تعداد پذیرش 120
تعداد عدم پذیرش 950

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 139
تعداد مشاهده مقاله 174413
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 123842
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام -0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 80 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
درصد پذیرش 10 %