نویسنده = عرفانی، نصراله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دارایی‌های تحولی بر خرد با میانجی‌گری عزت‌نفس در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/ppls.2019.114735.1616

یاسر عزیزی سعید؛ رسول کردنوقابی؛ نصراله عرفانی