نویسنده = خضری مقدم، نوشیروان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ذهن‌آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودپندارۀ تحصیلی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-44

10.22108/ppls.2018.111795.1464

معصومه پورپاریزی؛ افسانه توحیدی؛ نوشیروان خضری مقدم