نویسنده = سید نوری، سیده زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه توانایی خودتعیین‌گری و مولفه‌های آن در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و بدون آسیب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-80

10.22108/ppls.2016.21446

ستاره شجاعی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زهرا سید نوری؛ سعید شریفی