نویسنده = خبازی کناری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خردمندی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22108/ppls.2016.21334

عباس اکبری؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری