نویسنده = محسن زاده، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادارک شده زنان نابارور

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-58

شهریار درگاهی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار