نویسنده = فتحی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرآموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-106

الهام فتحی؛ غلامرضا منشئی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ مسلم اصلی آزاد؛ طاهره فرهادی