نویسنده = شیروانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش گروهی شادمانی فوردایس بر ابعاد اشتیاق شغلی بهورزان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-40

محمد ربیعی؛ عباس شیروانی؛ راضیه دادایی