نویسنده = بهرامیان، سیده حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی مقابله‌ای

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

مهرداد مظاهری؛ سیده حکیمه بهرامیان