نویسنده = رقیبی، مهوش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش شادکامی بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 40-27

سحر نرماشیری؛ مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری