نویسنده = زهراکار، کیانوش
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادارک شده زنان نابارور

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-58

شهریار درگاهی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار


2. تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 52-41

فهیمه خمسه؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن‌زاده