تعداد مقالات: 116
101. اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-70

10.22108/ppls.2019.113829.1563

محمد ترکی زاده؛ کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی


102. تأثیر آموزش امید به شیوه گروهی بر نگرش به زمان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/ppls.2019.109683.1364

ریزان نیک زبان؛ خسرو رشید


103. تاثیرآموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-106

الهام فتحی؛ غلامرضا منشئی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ مسلم اصلی آزاد؛ طاهره فرهادی


114. نقش عوامل واسطه ای بخشش وامیددرتاثیرگذاری ویژگی های شخصیتی بررضایت زناشویی زوجین درمعرض طلاق

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-85

10.22108/ppls.2018.112974.1523

محمدرضا صفاریان طوسی؛ محمد ثوابی؛ غلامرضا خویی نژاد


116. برنامۀ تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-84

10.22108/ppls.2019.112822.1519

محمد خدایاری فرد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ علی نقی فقیهی؛ مسعود آذربایجانی؛ سعید اکبری زردخانه؛ غلامعلی افروز؛ خسرو باقری نوع پرست؛ مرتضی منطقی؛ حمیدرضا آیت اللهی؛ سید ضیاء هاشمی؛ روح الله شهابی؛ سید محسن فاطمی؛ عبدالرحیم گواهی؛ یونس نوربخش؛ سهیلا فرتاش؛ علیرضا شجاعی زند؛ ولی الله فرزاد؛ سید جعفر واعظی؛ میلاد قربانی وناجمی؛ سعید زندی؛ سعید سجادی اناری؛ ثریا علوی نژاد