تعداد مقالات: 139
101. تاثیر آموزش شادی بر سلامت عمومی و پروتئین واکنش دهنده‌ی سی در بیماران کرونری

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-70

10.22108/ppls.2019.116112.1691

مریم بقولی کرمانی؛ غلامرضا نیک راهان؛ معصومه صادقی


102. اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-70

10.22108/ppls.2019.113829.1563

محمد ترکی زاده؛ کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی


103. تاثیرآموزش سرمایه روان‌شناختی مدیران بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 59-72

مریم قانع نیا؛ محمد فروهر؛ صدیقه جلیلی


104. تأثیر آموزش امید به شیوه گروهی بر نگرش به زمان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/ppls.2019.109683.1364

ریزان نیک زبان؛ خسرو رشید


108. پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی: ترغیب‌کننده‌هایی برای حرکت به سمت تاب‌آورشدن سازمان‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-78

10.22108/ppls.2018.112482.1499

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک‌زاده؛ علیرضا خوراکیان


111. تاثیر روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نشانه‌های افسردگی و بهزیستی ذهنی زندانیان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-76

جلیل اصلانی؛ حسین احمد دوست؛ محمود بهمنی


112. مقایسه توانایی خودتعیین‌گری و مولفه‌های آن در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و بدون آسیب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-80

10.22108/ppls.2016.21446

ستاره شجاعی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زهرا سید نوری؛ سعید شریفی


114. تأثیر خوش‌بینی آموخته‎شده بر انگیزش پیشرفت و تاب‌آوری تحصیلی نوجوانان دختر.

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 80-65

ملوک خادمی؛ محبوبه السادات کدخدایی


115. پیش‌بینی احساس تنهایی جوانان براساس کیفیت ارتباط آنها با خدا

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-92

فاطمه قابضی؛ شهلا پاکدامن؛ ریحانه پاسبان؛ لیلا مرادخانی


117. برنامۀ تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-84

10.22108/ppls.2019.112822.1519

محمد خدایاری فرد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ علی نقی فقیهی؛ مسعود آذربایجانی؛ سعید اکبری زردخانه؛ غلامعلی افروز؛ خسرو باقری نوع پرست؛ مرتضی منطقی؛ حمیدرضا آیت اللهی؛ سید ضیاء هاشمی؛ روح الله شهابی؛ سید محسن فاطمی؛ عبدالرحیم گواهی؛ یونس نوربخش؛ سهیلا فرتاش؛ علیرضا شجاعی زند؛ ولی الله فرزاد؛ سید جعفر واعظی؛ میلاد قربانی وناجمی؛ سعید زندی؛ سعید سجادی اناری؛ ثریا علوی نژاد


118. نقش عوامل واسطه ای بخشش وامیددرتاثیرگذاری ویژگی های شخصیتی بررضایت زناشویی زوجین درمعرض طلاق

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-85

10.22108/ppls.2018.112974.1523

محمدرضا صفاریان طوسی؛ محمد ثوابی؛ غلامرضا خویی نژاد