تعداد مقالات: 116
81. مقایسۀ اثربخشی برنامۀ مثبت اندیشی فردریکسون و برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-50

10.22108/ppls.2018.108975.1337

زهرا آرامی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ احمد عابدی؛ محمد قاسمی پیر بلوطی


83. مقایسۀ بخشایشگری و پایبندی مذهبی در زوج‌های در آستانۀ طلاق و زوج‌های عادی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-54

10.22108/ppls.2018.112606.1506

سید ولی الله موسوی؛ سجاد رضائی؛ امیر قربان‌پور لفمجانی؛ طیبه احمدیان


85. تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-58

10.22108/ppls.2019.113345.1542

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهره مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی


86. اثر بخشی آموزش شادی بر سلامت عمومی و پروتئین واکنش دهنده ی سی در بیماران کرونری

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-70

10.22108/ppls.2019.116112.1691

مریم بقولی کرمانی؛ غلامرضا نیک راهان؛ معصومه صادقی


87. پیش‌بینی احساس تنهایی جوانان براساس کیفیت ارتباط آنها با خدا

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-92

فاطمه قابضی؛ شهلا پاکدامن؛ ریحانه پاسبان؛ لیلا مرادخانی


88. تأثیر خوش‌بینی آموخته‎شده بر انگیزش پیشرفت و تاب‌آوری تحصیلی نوجوانان دختر.

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 80-65

ملوک خادمی؛ محبوبه السادات کدخدایی


89. تاثیرآموزش سرمایه روان‌شناختی مدیران بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 59-72

مریم قانع نیا؛ محمد فروهر؛ صدیقه جلیلی


90. تاثیر روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نشانه‌های افسردگی و بهزیستی ذهنی زندانیان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-76

جلیل اصلانی؛ حسین احمد دوست؛ محمود بهمنی


92. مقایسه توانایی خودتعیین‌گری و مولفه‌های آن در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و بدون آسیب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-80

10.22108/ppls.2016.21446

ستاره شجاعی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زهرا سید نوری؛ سعید شریفی


98. پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی: ترغیب‌کننده‌هایی برای حرکت به سمت تاب‌آورشدن سازمان‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-78

10.22108/ppls.2018.112482.1499

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک‌زاده؛ علیرضا خوراکیان


99. پیش‌بینی کانون کنترل سلامت زنان براساس خوش‌بینی و ذهن‌آگاهی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-64

10.22108/ppls.2018.103456.1091

مهری بلوچی بیدختی؛ افروز موسوی؛ مهدی مشکی؛ محمود پناهی شهری