تعداد مقالات: 116
52. نقش معنویت و بخشش در علائم روان‌شناختی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-28

10.22108/ppls.2019.113404.1547

رضا میرمهدی؛ اصغر کامران؛ کمال مقتدایی؛ منصوره سلامت


54. تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 52-41

فهیمه خمسه؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن‌زاده


59. نقش شفقت خود در پیش‌بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-48

10.22108/ppls.2017.21519

سهیلا یعقوبی؛ ناهید اکرمی


61. مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-48

10.22108/ppls.2017.103917.1119

سید اسماعیل هاشمی؛ سید ایمان قطب؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده


64. پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-48

10.22108/ppls.2018.108308.1304

تورج سپهوند؛ سید مهدی مجیدی کرهرودی؛ سعید موسوی پور؛ فرحناز سپهوند


67. تأثیر ذهن‌آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودپندارۀ تحصیلی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-44

10.22108/ppls.2018.111795.1464

معصومه پورپاریزی؛ افسانه توحیدی؛ نوشیروان خضری مقدم


70. بررسی تاثیر آموزش مثبت‌نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی زنان متأهل

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-80

فرحناز ملکی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده


72. تاثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادارک شده زنان نابارور

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-58

شهریار درگاهی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار


73. تاثیر هوش اخلاقی و سلامت روان بر شادکامی دانشجویان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 55-66

مریم پورجمشیدی؛ رقیه بهشتی راد


74. اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر مؤلفه‌های بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-62

10.22108/ppls.2016.21296

فائزه کبوتری اصفهانی؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی


75. اثربخشی برنامة بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-66

10.22108/ppls.2016.21444

امید شکری؛ زهرا گشتاسبی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ پیمان رحیمی نژاد