تعداد مقالات: 139
53. تاثیر معنی در زندگی، ذهن‌آگاهی و تاب‌آوری در شکوفایی دانشجویان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-32

محمد نصیری؛ حسین کارسازی؛ فاروق اسماعیل پور؛ منصور بیرامی


54. تأثیرآموزش مهارت مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-34

10.22108/ppls.2017.21518

علی اکبر ارجمندنیا؛ صباح وطنی؛ سعید حسن زاده


55. اثربخشی آموزش گروهی شادمانی فوردایس بر ابعاد اشتیاق شغلی بهورزان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-40

محمد ربیعی؛ عباس شیروانی؛ راضیه دادایی


56. تأثیر منبع کنترل بر احساس شادکامی دانشجویان با واسطه‌گری خوش‌بینی و امیدواری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-38

10.22108/ppls.2020.113941.1569

مصطفی خانزاده؛ سجاد امینی منش؛ سید علی هادیان؛ رسول علی عسگری


60. تأثیر آموزش شادکامی بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 40-27

سحر نرماشیری؛ مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری


63. مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-48

10.22108/ppls.2017.103917.1119

سید اسماعیل هاشمی؛ سید ایمان قطب؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده


65. تأثیر ذهن‌آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودپندارۀ تحصیلی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-44

10.22108/ppls.2018.111795.1464

معصومه پورپاریزی؛ افسانه توحیدی؛ نوشیروان خضری مقدم


71. نقش شفقت خود در پیش‌بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-48

10.22108/ppls.2017.21519

سهیلا یعقوبی؛ ناهید اکرمی


72. پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-48

10.22108/ppls.2018.108308.1304

تورج سپهوند؛ سید مهدی مجیدی کرهرودی؛ سعید موسوی پور؛ فرحناز سپهوند