تعداد مقالات: 116
26. نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های اضطراب

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2017.21717

محمدعلی بشارت؛ محمد مهدی اسدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


27. مقایسۀ توانمندی‌های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک‌های متفاوت مقابله با استرس شغلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2017.103208.1077

سیمین دخت کلنی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ حمیدرضا عریضی


29. مقایسۀ اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

10.22108/ppls.2018.106470.1228

مریم اسداله تویسرکانی؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ غلامرضا دهشیری


31. اثربخشی آموزش معنا‌درمانی بر بی‌حوصلگی و شکفتگی دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-12

10.22108/ppls.2018.102604.1056

عزت اله قدم پور؛ فضل اله میردریکوند؛ کبری بیرانوند


33. نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان پسر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22108/ppls.2018.107494.1265

علی شریفی ریگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمد رحیمی؛ کیومرث بشلیده؛ زینب امینی


34. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-12

10.22108/ppls.2019.112727.1514

نسرین ارشدی؛ روشنک الیاسی؛ عبدالکاظم نیسی


37. تأثیر آموزش شادکامی بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 40-27

سحر نرماشیری؛ مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری


38. تاثیر معنی در زندگی، ذهن‌آگاهی و تاب‌آوری در شکوفایی دانشجویان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-32

محمد نصیری؛ حسین کارسازی؛ فاروق اسماعیل پور؛ منصور بیرامی


39. اثربخشی آموزش گروهی شادمانی فوردایس بر ابعاد اشتیاق شغلی بهورزان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-40

محمد ربیعی؛ عباس شیروانی؛ راضیه دادایی


41. بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خردمندی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22108/ppls.2016.21334

عباس اکبری؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری


42. تأثیرآموزش مهارت مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-34

10.22108/ppls.2017.21518

علی اکبر ارجمندنیا؛ صباح وطنی؛ سعید حسن زاده


44. تأثیر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیست‌های ماهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-28

10.22108/ppls.2017.96455

سودابه قدمی؛ رخساره بادامی؛ رسول نظری


46. نقش شاخص‌های بهزیستی روانشناختی در پیش‌بینی عوامل خطر متابولیکی بیماران کرونر قلبی مزمن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-32

10.22108/ppls.2018.106032.1213

نرگس محمدی؛ علیرضا آقایوسفی؛ اجمد علیپور؛ معصومه صادقی؛ غلامرضا نیک راهان؛ حمید رضا روح افزا