تعداد مقالات: 139
27. مقایسۀ اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

10.22108/ppls.2018.106470.1228

مریم اسداله تویسرکانی؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ غلامرضا دهشیری


29. اثربخشی آموزش معنا‌درمانی بر بی‌حوصلگی و شکفتگی دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-12

10.22108/ppls.2018.102604.1056

عزت اله قدم پور؛ فضل اله میردریکوند؛ کبری بیرانوند


31. نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان پسر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22108/ppls.2018.107494.1265

علی شریفی ریگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمد رحیمی؛ کیومرث بشلیده؛ زینب امینی


32. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-12

10.22108/ppls.2019.112727.1514

نسرین ارشدی؛ روشنک الیاسی؛ عبدالکاظم نیسی


34. نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 11-20

زهرا چراغی خواه؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور


36. امید شغلی: نقش عوامل شخصی، اجتماعی و حمایت خانواده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-28

لیلا وحید دستجردی؛ پریسا نیلفروشان


37. نقش سبک‌های دلبستگی، سبک‌های عشق‌ورزی و ابرازگری هیجان در پیش‌بینی شادکامی معلمان متأهل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-34

10.22108/ppls.2020.116306.1699

امیر قربان پور لفمجانی؛ فاطمه دهقان؛ فاطمه کریمی؛ سجاد رضائی


39. مقایسه اثربخشی برنامه‌های آموزش شادی سلیگمن، لیوبومیرسکی و فوردایس در بیماران قلبی: یک ارزیابی روان عصب ایمنی شناختی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-34

غلامرضا نیک راهان؛ کریم عسگری؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ علی اعتصام پور؛ عباس رضایی؛ جف سی هافمن


40. بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ویژگی‌های روانشناسی مثبت در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 26-15

زهره قربانی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ فریده عامری؛ زهره خسروی؛ غلامرضا دهشیری


45. نقش شاخص‌های بهزیستی روانشناختی در پیش‌بینی عوامل خطر متابولیکی بیماران کرونر قلبی مزمن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-32

10.22108/ppls.2018.106032.1213

نرگس محمدی؛ علیرضا آقایوسفی؛ اجمد علیپور؛ معصومه صادقی؛ غلامرضا نیک راهان؛ حمید رضا روح افزا


46. نقش معنویت و بخشش در علائم روان‌شناختی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-28

10.22108/ppls.2019.113404.1547

رضا میرمهدی؛ اصغر کامران؛ کمال مقتدایی؛ منصوره سلامت


48. بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خردمندی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22108/ppls.2016.21334

عباس اکبری؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری


50. تأثیر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیست‌های ماهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-28

10.22108/ppls.2017.96455

سودابه قدمی؛ رخساره بادامی؛ رسول نظری