تعداد مقالات: 139
-15. تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمید رضا حسن آبادی؛ عباس پسندیده؛ محمد رضا شعیری


-14. تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-14

معصومه رعیت ابراهیم‌آبادی؛ علی‌اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز


-12. پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی مقابله‌ای

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

مهرداد مظاهری؛ سیده حکیمه بهرامیان


-11. تأثیر دارایی‌های تحولی بر خرد با میانجی‌گری عزت‌نفس در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/ppls.2019.114735.1616

یاسر عزیزی سعید؛ رسول کردنوقابی؛ نصراله عرفانی


-3. بررسی تحولی هوش معنوی از نوجوانی تا سالمندی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2016.21333

مرضیه السادات سجادی نژاد؛ صغری اکبری چرمهینی


-2. تأثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک‌زندگی نوجوانان قلدر و قربانی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22108/ppls.2016.21517

سید رضا پورسید؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


-1. نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های اضطراب

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2017.21717

محمدعلی بشارت؛ محمد مهدی اسدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


0. مقایسۀ توانمندی‌های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک‌های متفاوت مقابله با استرس شغلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2017.103208.1077

سیمین دخت کلنی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ حمیدرضا عریضی