دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثربخشی برنامه‌های آموزش هوش معنوی و تاب‌آوری بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان مجتمع فولاد گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22108/ppls.2020.119014.1804

مهناز مرامی؛ بهمن اکبری؛ عباس ابوالقاسمی؛ جواد خلعتبری