دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تدوین مدل تبحر‌مداری مبتنی بر توانمندی‌های منش در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22108/ppls.2020.120535.1854

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن


2. نقش انسجام خانواده و انعطاف‎پذیری خانواده در پیش‌بینی شادابی تحصیلی دانشجویان با میانجی‎گری معنا‎ی زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22108/ppls.2020.118212.1783

الهام سلطانی بناوندی؛ نوشیروان خضری مقدم؛ حسن بنی اسدی


3. مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی شفقت محور و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد، خودکنترلی و سلامت روان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22108/ppls.2020.120851.1861

انسیه صادقی؛ ایلناز سجادیان؛ محمد علی نادی


4. اثر بخشی امید درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22108/ppls.2020.117581.1762

احمد علی پور؛ مهدیه رحمانیان؛ شکوفه علی بخشی


5. تاثیر آموزش شفقت به خود بر نگرش به یائسگی زنان دارای علائم وازوموتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22108/ppls.2020.119217.1810

سیمین عرب؛ احمد برجعلی؛ فرحناز مسچی؛ علیرضا کاکاوند؛ مریم ذاکری حمیدی


6. نقش جو روان‌شناختی مبتنی بر توانمندی‌ها با رفتارهای شغلی مولد با میانجی‌گری استفاده از توانمندی‌ها و رسالت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22108/ppls.2020.120009.1833

عبدالزهرا نعامی؛ عاطفه محمدحسینی


7. نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22108/ppls.2020.120228.1844

بهناز عطاری؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی


8. نقش خوش‌بینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در موفقیت تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22108/ppls.2020.120957.1865

ندا علی پور اصفهانی؛ احمد صادقی