دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تدوین مدل تبحر‌مداری مبتنی بر توانمندی‌های منش در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22108/ppls.2020.120535.1854

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن


2. نقش انسجام خانواده و انعطاف‎پذیری خانواده در پیش‌بینی شادابی تحصیلی دانشجویان با میانجی‎گری معنا‎ی زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22108/ppls.2020.118212.1783

الهام سلطانی بناوندی؛ نوشیروان خضری مقدم؛ حسن بنی اسدی