دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحول فضائل و توانمندی‌های شخصیتی در دوره بزرگسالی: با نگاهی بر تفاوت های جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

10.22108/ppls.2019.114202.1582

فاطمه ماه آورپور؛ سمانه اسعدی؛ علیرضا بخشایش