کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامة بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-66

10.22108/ppls.2016.21444

امید شکری؛ زهرا گشتاسبی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ پیمان رحیمی نژاد


2. تأثیر خوش‌بینی آموخته‎شده بر انگیزش پیشرفت و تاب‌آوری تحصیلی نوجوانان دختر.

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 80-65

ملوک خادمی؛ محبوبه السادات کدخدایی