کلیدواژه‌ها = شادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر افزایش شادی دانش‌آموزان: مقایسه جنسیتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

10.22108/ppls.2019.113369.1544

خیرالنسا نادری؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ هوشنگ طالبی


2. مقایسه اثربخشی برنامه‌های آموزش شادی سلیگمن، لیوبومیرسکی و فوردایس در بیماران قلبی: یک ارزیابی روان عصب ایمنی شناختی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-34

غلامرضا نیک راهان؛ کریم عسگری؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ علی اعتصام پور؛ عباس رضایی؛ جف سی هافمن