نویسنده = فاطمه کریمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سبک‌های دلبستگی، سبک‌های عشق‌ورزی و ابرازگری هیجان در پیش‌بینی شادکامی معلمان متأهل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-34

10.22108/ppls.2020.116306.1699

امیر قربان پور لفمجانی؛ فاطمه دهقان؛ فاطمه کریمی؛ سجاد رضائی