نویسنده = رسول علی عسگری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر منبع کنترل بر احساس شادکامی دانشجویان با واسطه‌گری خوش‌بینی و امیدواری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-38

10.22108/ppls.2020.113941.1569

مصطفی خانزاده؛ سجاد امینی منش؛ سید علی هادیان؛ رسول علی عسگری