نویسنده = هوشنگ طالبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر افزایش شادی دانش‌آموزان: مقایسه جنسیتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

10.22108/ppls.2019.113369.1544

خیرالنسا نادری؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ هوشنگ طالبی