نویسنده = سیمین دخت کلنی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ توانمندی‌های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک‌های متفاوت مقابله با استرس شغلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22108/ppls.2017.103208.1077

سیمین دخت کلنی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ حمیدرضا عریضی