نویسنده = محبوبه السادات کدخدایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خوش‌بینی آموخته‎شده بر انگیزش پیشرفت و تاب‌آوری تحصیلی نوجوانان دختر.

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 80-65

ملوک خادمی؛ محبوبه السادات کدخدایی