نویسنده = پروین کدیور
تعداد مقالات: 1
1. نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 11-20

زهرا چراغی خواه؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور