نویسنده = مهرداد مظاهری
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی مقابله‌ای

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

مهرداد مظاهری؛ سیده حکیمه بهرامیان


2. تأثیر آموزش شادکامی بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 40-27

سحر نرماشیری؛ مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری