نویسنده = صدیقه جلیلی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرآموزش سرمایه روان‌شناختی مدیران بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 59-72

مریم قانع نیا؛ محمد فروهر؛ صدیقه جلیلی